Geen categorie

Themasessie: Belang van persoonlijke marketing en verkooptechnieken bij tactische en strategische positionering van informatie –en archiefbeheer

Ons werk is ook aardig in beweging.  Vragen staan niet meer op zichzelf. Ze verstrengelen zich aan alle kanten met andere ontwikkelingen en andere belangen, en zijn in zichzelf ook dynamischer, complexer, minder voorspelbaar. Steeds vaker is de nooit zaak om samen te werken over de grenzen van disciplines, organisaties en gebieden heen.  Wij zijn dagelijks bezig met beïnvloeden, overtuigen en verleiden van actoren in onze omgeving. Met het doel om anderen in beweging te brengen of enthousiast te maken. Daarbij is het enorm belangrijk dat je zichtbaar bent binnen de organisatie. Persoonlijke marketing en verkooptechnieken kunnen je daarbij helpen om jezelf op een constructieve wijze te positionering binnen je organisatie. Het helpt je op te vallen als professional door te laten zien wie je bent, hoe jij je onderscheidt en hoe jij waarde toevoegt aan een samenwerkingsverband. We kunnen een hoop leren van auteurs zoals Neil Rackham, Daniel H. Pink, Philip Kotler en Kevin Lane Keller als het gaat om effectief verkopen, personal branding en reputatiemanagement. 

De centrale vraag van deze themasessie is: Kan kennis van persoonlijke marketing en verkooptechnieken bijdragen aan betere positionering van informatie- en archiefbeheer?  

De themasessies vinden elke laatste donderdag van de maand online plaats tussen 15:00 en 16:30 uur.  De centrale vragen kiezen we uit jullie suggesties, die je via de bekende platforms Breed, KIA en de KNVI aan ons kunt doorgeven. Wat houdt je bezig? Waar zou je meer over willen weten? Van welke organisatie wil je leren? Elke maand kiezen we één centrale  vraag, die we gezamenlijk gaan beantwoorden door onze krachten te bundelen.

Dit is de link naar het event: Agenda – www.knvi.nl