24 januari 2012

2013, 1973, en… 14 december 2011

image for 2013, 1973, en… 14 december 2011 image

Trendwatcher Danny Frietman, partner bij KBenP, nam ons mee in de wereld van de cloud, social media, search en mobility: trends waar we niet omheen kunnen. Of wel?

Trendwatcher Danny Frietman, partner bij KBenP, nam ons mee in de wereld van de cloud, social media, search en mobility: trends waar we niet omheen kunnen. Of wel?
Steeds meer medewerkers nemen ‘eigen spullen’ mee naar kantoor om daar te werken met collega’s en … in de cloud. In moderne taal heet dit ‘Bring Your Own Device’ (BYOD). BYOD in kantoren is nodig omdat medewerkers meer flexibiliteit willen. Er lijkt geen weg terug. En als je dat al zou willen: internet afsluiten? Consumentenartikelen bepalen steeds meer waarmee wij werken. ICT kan dit niet blijven wegstoppen achter firewalls en beveiligingsrestricties.
Er gaat gewerkt worden met smartphones en tablet pc’s. Telefooncentrales met bereikbaarheid, waarbij investeringen tot wel 1000 euro per werkplek worden gedaan, lijken ver uit de tijd (‘1973…’). Eigen apps ontwikkelen lijkt nuttig. Want hoe betrouwbaar en duurzaam zijn de apps van dit moment die je downloadt? De industrie verandert heel snel. Het lijkt onontkoombaar dat we eigen apps gaan ontwikkelen en die via onze bedrijfsclouds beschikbaar gaan stellen. En dan natuurlijk ook een DMS/RMA-voorziening hier goed in inregelen. Stellen wij die vragen al aan onze leveranciers?

Schrijftafels
De intro van Frietman1 is voer voor inspirerende en pittige discussies, zo bleek op dit event. Zeven moderators hadden elk een stelling bedacht. Op zeven ‘schrijftafels’ ging men druk en met veel interactie aan de slag om hier iets van te vinden. Social goes live!

Tussen de eerste twee gangen van het Koerdische diner in restaurant KBenP rapporteerden de moderatoren:

Stelling van Danny Frietman: De consument zal uiteindelijk de ICT-strategie bepalen van organisaties.
Er is van alles gebeurd met deze stelling: delen doorgestreept, aangevuld, gewijzigd. Blijkbaar maakte deze stelling veel los. Deelnemers vervingen ‘consument’ door ‘gebruiker’ en ‘individu’, en ‘ICT-strategie’ door ‘ICT-tactiek’. Rollen in organisaties veranderen; de macht verschuift naar de gebruiker/het individu. Hoe snel dit gebeurt, hangt af van de aard en de cultuur van de organisatie. De DIV’er zoekt in dit hele spel ook nieuwe rollen: die van adviseur, coach en trainer. Hij helpt de gebruiker/het individu met meer kennis en inzicht om te gaan met de eigen informatie. En wat betreft de techniek: ICT zal met modernisering en beheersbaarheid flinke stappen voorwaarts moeten maken.

Stelling van Paul Baak: Opleidingen zonder human interface werken niet.
Een van de deelnemers vond deze stelling zóóóó 1973… Uit de gesprekken bleek echter dat het helemaal 2012 is om (ook) een goede docent te willen. De ‘poll van Paul’ wees uit:

  • Negen mensen vinden een livedocent superbelangrijk.
  • Zes mensen vinden een docent een beetje belangrijk.
  • Nul mensen hebben genoeg aan e-learning alleen.

Baak laat zijn hart spreken: “Ik wil de dialoog aangaan, ik wil doorvragen en de diepte in, sparren. Is dat ouderwets? Of hebben we dat nu meer dan ooit nodig?” In ieder geval een opsteker voor de vele GO-docenten die (live) aanwezig zijn.

Stelling van Harry Boers: Als consumenten geen cursus nodig hebben voor LinkedIn, Twitter, Dropbox of Evernote, hebben medewerkers dat ook niet nodig voor een DMS.
Deelnemers aan de schrijftafel van Boers wezen op de nuance: een knoppencursus vraagt minder interactie met een livedocent dan een cursus over strategie. Bij die laatste categorie is het aan de livedocent om de deelnemers te verleiden met de materie aan de slag te gaan. Directeur Theo Verbeij van GO opleidingen is dus eigenlijk de Grote Verleider! Men pleitte ervoor steeds te vertrekken vanuit het belang van de gebruiker: waar is die mee bezig en wat wil hij/ zij? Er waren ook veel suggesties: apps als schil, ‘op maat’ voor de verschillende rollen in de organisatie. Een livedocent moet een coach zijn en brengt ook de fun factor in. De effectiviteit van media als LinkedIn, Twitter et cetera in het werk hangt af van het gedrag dat je wenst. Mensen moeten hier echter wel de eerdere fasen van praktijkleren doormaken: onwetendheid, onbegrip en onkunde.

Stelling van Sven Blom: Goede archivering doe je omdat het nodig is voor de business. Als je het goed doet, voldoe je ook meteen aan wet- en regelgeving (?).
In eerste instantie was niemand het met deze stelling eens. Maar er kwamen wel veel mensen op af! De Archiefwet dekt vooral externe belangen, zo vond men. Ook werd de vlucht naar wet- en regelgeving gezien als een excuus om de business niet te hoeven betrekken. Goede archivering doet de business zelf, echter dan blijft vaak de organisatiebrede transparantie/vindbaarheid, ordening en het beheer (bewaren, overdragen en vernietigen) ver achter. Dat is oplosbaar met de regierol. Een rol die meer faciliterend, dienend en ‘in control’ moet zijn. Opleiding en training meer verschuiven naar het primaire proces dus, wat we ook op heel veel plaatsen al zien gebeuren.
Ten slotte putte men inspiratie uit de energie en innovatiekracht waarmee partijen als Google en Facebook, niet gebonden aan de Archiefwet, met informatie omgaan. Men zou graag een stel wettelijke regels geschrapt zien…

Stelling van Joyce van Aalten: Zonder inbreng van een vakbekwame informatieprofessional is een SharePoint-traject gedoemd te mislukken.
Deze stelling ontmoette veel instemming. Hij leidde ook tot de discussie over de vraag ‘Wanneer is een informatieprofessional in deze (SharePoint-)context vakbekwaam?’ De deelnemers vullen in: als hij/zij 1) adequate SharePointkennis heeft en 2) als deze over passende competenties beschikt (de boer op; bruggen bouwen). Maar men wist ook veel andere redenen te noemen waardoor een SharePointproject kan mislukken.

Stelling van Klaas Jan Mollema: Opleidingen tot informatiespecialisten leiden studenten op tot ICT’er (ICT = informatie, communicatie en technologie).
Klaas Jan Mollema is docent en ziet opleidingen opschuiven van titelbeschrijving naar integraal ICT. Organisaties lijken zich geen raad te weten met ‘alleskunners’ bij DIV en BiDoc. Er zijn meerdere disciplines waarop zij kunnen schakelen. Er ontstaat een schijnbare onbeheersbaarheid. Dit is op te lossen door meer samen te werken en de verschillende disciplines vanuit die bredere blik ook samen te brengen. Zij leggen verbindingen, maken koppelvlakken, zijn knooppunten. (Wel rijst bij uw redacteuren de vraag: ben je dan met deze talenten niet waardevoller als integraal manager en moet je dan wel in die ‘informatiehoek’ blijven?)
Ook: we onderschatten toch nog steeds de belangrijke rol van de gebruiker. We hebben steeds de neiging de techniek in te schieten, bijvoorbeeld met apps. Dit is een ‘comfortzone’, omdat techniek maakbaar is. Dit te voorkomen maakt het opleiden tot een bijzondere uitdaging.

Aan de schrijftafel van Tineke IJtsma hadden de deelnemers hun opleidingsbehoefte geplot in een diagram: ICT versus organisatorisch en breed versus diep. IJtsma toonde het grote vel papier dat op haar tafel gespannen was aan de dinerende eventgangers. Men is hoorbaar opgetogen over het resultaat: een dikke wolk gewenste opleidingen in het kwadrant ‘organisatorisch-diep’. Om elk misverstand te voorkomen gaf IJtsma aan dat SM staat voor Social Media. Opmerkelijk is dat in dit kwadrant ‘organisatorisch-diep’ het afgelopen jaar geen van de deelnemers een opleiding had gevolgd.

Devies voor 2012
Theo Verbeij, directeur GO opleidingen, besloot het inhoudelijke deel van dit geslaagde najaarsevent. In zijn beleving was de intro van Danny ‘heel erg 2013’. Toch wil Verbeij ook de mensen van 1973 er graag bij houden. Het devies van GO opleidingen voor 2012 is dan ook: open ogen voor de ontwikkelingen, respect en appreciatie voor de klantorganisaties en bruggen bouwen. En dat alles ook met uitstekende livedocenten. 

aplat@hermes-am.nl, André Plat is redactielid van Od.
danny.frietman@kbenp.nl, Danny Frietman is partner bij KBenP.


1 De presentatie van Frietman kunt u bekijken op http://www.kbenp.nl/files/documenten/actueel/KBenP_BYO_meets_Cons__GO.pdf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *