29 maart 2022

Spatial data, wat doe je ermee?

image for Spatial data, wat doe je ermee? image

Tekst Chido Houbraken en Milan Uitentuis

Spatial data zijn data die de ruimtelijke omvang beschrijven: locatie, vorm en grootte. In de dagelijkse praktijk komt het grofweg overeen met de meer bekende term geo-informatie. En veel van deze data zijn vrijelijk beschikbaar.

Spatial data kennen we uit het GIS (Geografisch informatie[1]systeem) of van Basisregistraties als de BAG, BGT en het Kadaster. Ze worden voor een veelheid van toepassingen gebruikt: van het bepalen van de WOZ-waarde van een huis, het uitrekenen van de kortste route door TomTom en crime mapping door de politie tot het georefereren van oude kaarten uit de archieven. Feitelijk zijn spatial data dus metadata over de ruimte om ons heen.

Om deze data te ordenen, duiden en waarderen zijn verschillende data[1]modellen in omloop. Vanuit de Wet ruimtelijke ordening kennen we het IMRO (Informatiemodel Ruimtelijke Ordening), maar er bestaan ook andere modellen zoals Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL), het Informatiemodel Stedelijk Water (IMSW) en het Informatiemodel Archeologie (IM SIKB0102). Om al die modellen op elkaar te laten aansluiten (er zijn er veel meer dan de hier genoemde), is het Metamodel voor Informatie Modellering (MIM) ontwikkeld.

 Voor het uitwisselen van geografische informatie wordt naast traditionele bestandsformaten zoals Shape en GeoTIFF vaak het GML-bestandsformaat (Geography Markup Language) gebruikt. Het definieert XML-codering voor het overbrengen en opslaan van allerlei geo-informatie, zoals geometrie, topografie, coverages en sensordata. GML kan worden gebruikt voor be[1]standsuitwisseling maar ook binnen webservices. Ook hier bestaan weer verschillende versies en varianten van.

Open
Veel van de spatial data zijn beschikbaar als open data. Vooral de Nederlandse overheid stelt grote hoeveelheden datasets ter beschikking: van fietsenstallingen in het centrum van Zaanstad, of de gemeentelijke indeling van Nederland tot de historische laagvliegroutes van de Koninklijke Luchtmacht. De aangeboden datasets zijn in eerste instantie bedoeld voor de professionele gebruiker, maar feitelijk kan iedereen er gebruik van maken.

Om een indruk te geven van de methoden en mogelijkheden die spatial data bieden, worden tijdens de ThemaTiendaagse Metadata op 18 mei twee op elkaar aansluitende sessies georganiseerd.

In de ochtend vindt een webinar plaats dat een inleiding geeft op spatial data: wat zijn spatial data? Hoe bepaal je de betrouwbaarheid, actualiteit en kwaliteit van die data? Welke modellen zijn er? Wat kun je er mee? In de middag is er de workshop Open spatial data: maximaal 10 deelnemers gaan aan de slag met een aantal open[1]databronnen op de demo-omgeving van het platform GeolinQ. Dit is een webbased, no code platform, dus je hoeft niet te kunnen programmeren of iets te installeren op je computer. Het is de bedoeling dat de deelnemers aan de workshop (op inschrijving) ook deelnemen aan de webinar (openbaar), zodat ze voldoende theoretische basis hebben.

Chido Houbraken en Milan Uitentuis hebben dit artikel op persoonlijke titel geschreven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *