12 december 2022

Met AI draaien aan de knoppen van de toekomst

image for Met AI draaien aan de knoppen van de toekomst image

Kunstmatige intelligentie (AI) is de samenleving structureel aan het veranderen. De overheid staat daarom voor een urgente opgave: AI inbedden in de maatschappij. Dat gaat echter niet zonder uitdagingen. Hoe beïnvloedt AI bijvoorbeeld de informatiehuishouding van de overheid? Wat betekent AI voor de burger en hoe kan de overheid ervoor zorgen dat ook de samenleving profiteert van AI?

Naar aanleiding van het WRR-rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie, borduren Corien Prins en Frits Bussemaker voort op deze vragen. Prins is voorzitter van de WRR, eerstverantwoordelijke voor de projectwerkgroep Artificial Intelligence en hoogleraar Recht en Informatisering aan Tilburg University.
Bussemaker is voorzitter van the Institute for Accountability in the Digital Age, en initiatiefnemer van iPoort.

Opgave
De overheid staat met digitalisering voor een opgave die specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Prins legt uit dat dit (onder andere) komt door de bijzondere positie van de overheid en haar relatie tot de burger: ‘Alles wat de overheid doet heeft gevolgen voor burgers en bedrijven. De overheid bemoeit
zich als het ware met hun doen en laten en heeft daarbij ook een bepaalde machtspositie. Je kunt als burger immers niet naar “een andere aanbieder” overstappen. De overheid heeft bij het gebruik van digitalisering – waaronder AI – dus een grote verantwoordelijkheid. Maar ik stel vast dat ze zich institutioneel en organisatorisch onvoldoende aanpast aan de specifieke kenmerken van digitalisering. Ook worden de capaciteiten die de overheid potentieel bezit, suboptimaal benut.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od19: AI en informatiebeheer. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *