14 april 2023

Het avontuur van het Leerhuis Informatiehuishouding

image for Het avontuur van het Leerhuis Informatiehuishouding image

Het Nationaal Archief, Doc-Direkt, CIO Rijk en RDDI werken in het Leerhuis Informatiehuishouding (voor de professional) samen aan een zo volledig mogelijk aanbod van opleidings- en ontwikkelactiviteiten. Daarbij gaat het niet alleen om cursussen, workshops, e-learnings, enzovoort, maar juist ook om informele of non-formele vormen van leren. Een van deze informele leeractiviteiten is de Leerexpeditie. Dat is een door het Nationaal Archief verzorgde activiteit, waarbij vakgenoten aan de slag gaan om een actueel en relevant thema met elkaar te doorgronden.

Inmiddels hebben de tien deelnemers aan de eerste Leerexpeditie, met als thema archiveren by design, het eindpunt van hun reis bereikt. Onder begeleiding van het Nationaal Archief gingen ze op pad. Tijdens de reis organiseerde het Nationaal Archief reflectiemomenten in de vorm van “basiskampen”, waarin de voortgang en bevindingen aan de orde kwamen. De deelnemers bogen zich over vragenstukken als: hoe krijgen we het belang van archivering by design duidelijk in mijn organisatie; welke organisaties zijn een voorbeeld; en hoe ziet het eruit in de toepassing op systemen? Vervolgens bespreken de deelnemers de belangrijkste bevindingen en conclusies met de begeleiders. Een aantal van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen zetten we hierna op een rij.

Kans van slagen
De eerste is: maak keuzes. Archivering by design betekent dat je vroeg betrokken bent bij het proces van verandering. Dat wil echter niet zeggen dat je overal aan tafel moet zitten. Maak keuzes in wat voor het goed uitvoeren van de eigen werkzaamheden belangrijk is en waar je de grootste kans van slagen hebt.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 22: De gebruiker centraal. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *