7 maart 2017

Beeldkwaliteit Voldoende?

image for Beeldkwaliteit Voldoende? image

Het onderzoek richt zich op de vraag of de gangbare beeldkwaliteit voldoende (controleerbaar) is om originelen te vervangen. De indruk is nu dat dit voor geprint materiaal dat origineel helder en leesbaar is, voldoende beeldkwaliteit kan opleveren in de digitale kopie.

Het onderzoek richt zich op de vraag of de gangbare beeldkwaliteit voldoende (controleerbaar) is om originelen te vervangen. De indruk is nu dat dit voor geprint materiaal dat origineel helder en leesbaar is, voldoende beeldkwaliteit kan opleveren in de digitale kopie. Maar uit een beperkte steekproef bij enkele gemeenten blijkt dat het kennisniveau bij scan-operators, archiefinspecties en leveranciers installateurs van scanmachines (postkamers, multifunctionals – in gebruik bij secretariaten voor bijvoorbeeld uitgaande post) niet op het peil is dat in de buurt komt van Metamorfoze (light of nog minder). De scanmachines zijn softwarematig onvoldoende toegerust en ingericht om beeldkwaliteit adequaat te kunnen monitoren. Het handelingsperspectief zou kunnen liggen in kennisvermeerdering, betere scanners en software en het wellicht anders behandelen van bijzondere originelen, of het hele batchen van te vervangen archiefobjecten uitbesteden aan gespecialiseerde scanbedrijven, die wel door de opdrachtgever gecontroleerd (kunnen) worden.

Voor dit onderzoek, dat op verzoek van Archief2020 vanuit enkele gemeenten in gang is gezet, is Hans van Dormolen aan de slag gegaan. Er is een vragenlijst opgesteld1 en er is een onderzoek in uitvoering bij enkele gemeenten. Als basis wordt verwezen naar twee eerder (elders) verschenen artikelen, te weten: Zin en onzin over pixels per inch2 en een artikel over beeldkwaliteit: Richtlijnen voor preservation imaging3 in relatie tot digitalisering, gepubliceerd in het blad InformatieProfessional.
Gemeenten die nog bestanden uit de eigen praktijk willen aanleveren voor het onderzoek, kunnen hiervoor contact opnemen met Hans van Dormolen.4 Ook leveranciers of installateurs van scan-apparatuur kunnen zich melden. Meedoen aan het onderzoek betekent dat je ook akkoord gaat met de publicatie van de bevindingen en het handelings perspectief in het vakblad Od, Overheidsdocumentatie, dit voorjaar.

André Plat was tot eind 2016 projectcoördinator innovatie Archief2020 bij het Nationaal Archief.


1 Zie: https://informatie2020.pleio.nl/file/download/48800472

2 Zie: https://informatie2020.pleio.nl/file/download/48800412

3 Zie: https://informatie2020.pleio.nl/file/download/48798452

4 hansvandormolen.hip@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *