21 november 2022

Beslisnota’s: tussen openheid en lakken

image for Beslisnota’s: tussen openheid en lakken image

Van afwegingen, alternatieven, en adviezen tot belangrijke feiten en risico’s. Sinds eind september krijgen alle soorten Kamerstukken een of meer beslisnota’s bijgevoegd, die laten zien hoe besluiten tot stand komen. Het is nog wat wennen voor rijksambtenaren om deze openheid te geven.

Het was een aanbod van het kabinet zelf richting parlement begin vorig jaar. Vanaf medio 2021 zouden voortaan Kamer­stukken gepaard gaan met beslisnota’s. Het is onderdeel van een maatregelenpakket van het kabinet ter verbetering van de informatievoorziening aan het parlement en om te komen tot een meer open bestuursstijl. Vrijwel direct na de kabinets­reactie kwamen departementen, leveran­ciers en andere betrokkenen bij elkaar om dit in samenwerking met elkaar vorm te geven.

‘We verbonden alle partners uit de keten,’ vertelt Annet van Veen, rijksbrede implementatiemanager beslisnota’s van het programma Open Overheid, en sinds oktober werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). ‘Zo kreeg iedereen begrip voor het perspectief van de ander wanneer de beslisnota’s openbaar zouden gaan. Met de griffie van de Eerste en Tweede Kamer zaten en zitten we regelmatig om tafel. Zij ontvangen de beslisnota’s van alle departementen en moeten ze binnen een kwartier kunnen verwerken richting Kamerleden. Naleven van de aanleverafspraken die binnen de keten zijn gemaakt, zijn daarbij cruciaal.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 23: In het hart van beleid. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *