30 mei 2023

BIM voor de eeuwigheid

image for BIM voor de eeuwigheid image

Bouw Informatie Modellen (BIM) zijn een waardevolle asset van overheidsorganisaties voor het beheer van objecten in de publieke ruimte. Het is dan ook van het grootste belang om deze informatie by design duurzaam toegankelijk te bewaren. In een project van de gemeente Amsterdam, het Waterlands Archief en de TU Eindhoven is een Project Start Architectuur (PSA) opgesteld. Deze PSA biedt handvatten voor de beheerders van BIM-informatie om zowel in de ontwikkelfase als de beheerfase te komen tot duurzaam toegankelijke bouwinformatie.

BIM-ontwerpen worden gemaakt bij opdrachten voor gebouwen en infrastructurele werken in de publieke ruimte. Bij oplevering van het gebouw of de brug wordt ook de gerealiseerde versie van het model vastgelegd. Tijdens de bouw kan er immers nog een en ander veranderen. Na de oplevering hebben de modellen een belangrijke functie in het beheer van de gerealiseerde werken. Het opnieuw in kaart brengen van een object kost een vermogen. De modellen vormen dan ook een belangrijke asset binnen het gegevensbeheer van overheidsorganisaties. Maar ook voor de lange termijn vallen ze volgens de Selectielijst onder te bewaren informatie. Hoewel de business case voor BIM gemakkelijk te maken en begrijpen is, is de duurzame toegankelijkheid helaas niet vanzelfsprekend. Een PSA helpt bij het benaderen van deze problematiek.

PSA
Een PSA is een architectuurinstrument om een project structuur en richting te geven bij de uitvoering door het te voorzien van de in de Enterprise Architectuur en relevante Referentie Architecturen voorgeschreven (beleids)kaders, randvoorwaarden en de beoogde toekomstsituatie. Deze definitie behoeft waarschijnlijk enige toelichting. Informatiekundige vraagstukken als het gegevensbeheer van een organisatie worden opgelost op basis van Referentie Architecturen en Enterprise Architecturen. Referentie Architecturen van overheidssectoren vormen zoals het woord al zegt een referentie voor Enterprise Architecturen van individuele overheidsorganisaties. De hoogste Nederlands referentie architectuur is de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). Daarvan afgeleid zijn een aantal dochterarchitecturen met als belangrijkste de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA). Hierop baseren gemeente hun eigen gemeentelijke enterprise architectuur.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 24: Goed informatiebeheer, we maken het te moeilijk. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *