17 november 2022

Woo-brochure beschikbaar

image for Woo-brochure beschikbaar image

De publieksbrochure Wet open overheid (Woo) is nu ook gedrukt te verkrijgen. Deze brochure beschrijft wat de Woo inhoudt en hoe overheidsinformatie op te vragen is.

Om burgers te informeren over de Wet open overheid, heeft de Rijksdienst voor Digitaal Duurzame Informatiehuishouding namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de publieksbrochure Wet open overheid ontwikkeld. Hierin wordt toegelicht welke mogelijkheden er zijn als iemand informatie van de overheid wil opvragen. Ook wordt uitgelegd hoe zij hulp kunnen krijgen bij het opvragen van overheidsinformatie.

De brochure is sinds mei 2022* digitaal beschikbaar, onder meer via www.informatiehuishouding.nl. Op verzoek van verschillende Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) en gemeenten heeft RDDI de brochure nu laten drukken. IDO’s en gemeenten zijn belangrijke plekken waar mensen zich melden met vragen over de overheid. De brochure kan daar straks aan burgers worden meegegeven. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *