19 juli 2023

‘Keer terug naar de bron van het vak’

image for ‘Keer terug naar de bron van het vak’ image

Een archivaris moet zorgen dat er goed wordt geluisterd naar het maatschappelijk belang dat hij of zij vertegenwoordigt, zegt Rienk Jonker. Dat betekent dat hij of zij een goede gesprekspartner moet zijn en zichzelf juridisch goed moet onderleggen. Als gemeentearchivaris van Leeuwarden weet Jonker dat verandering taai is, niet alleen in het vakgebied, ook in de gemeentelijke organisatie. In gesprek met Od-redactielid Cynthia Schokker kijkt hij terug op zijn lange loopbaan, maar vooral ook vooruit: hoe gaat het vak van de archivaris er de komende jaren uitzien?

Wat is de rol van de gemeentearchivaris in het huidige informatielandschap?
‘Wettelijk gezien heb je twee rollen: allereerst ben je de beheerder van de archiefbewaarplaats en daarnaast ben je toezichthouder op het archief- en informatiebeheer van de gemeente. Daarbinnen heb je ook altijd een rol in de waardering (en selectie) van informatie. Dat gaat over het opstellen van selectielijsten, maar ook is er een rol in het vaststellen van bijvoorbeeld hotspots. In de interne Archiefverordening en het Besluit informatiebeheer kun je ook nog taken beleggen voor de gemeentearchivaris. Dat gaat dan over het meebeslissen en adviseren over verschillende informatiegerelateerde onderwerpen. Daarin constateer ik vaak twee smaken: de nadruk ligt dan wel op erfgoed en geschiedenis of juist meer op de informatiehuishouding.’

‘Als je meer naar buiten kijkt heeft de gemeentearchivaris een geformaliseerde rol richting het interbestuurlijk toezicht van de provincie. Maar vaak zijn er ook op regionaal niveau veel samenwerking en kennisdelingen.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 27: Landschap Informatiehuishouding. Lees hier verder

Beeld: Tima Miroshnichenko

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *