14 juni 2021

Centrale voorziening voor archivering overheidswebsites

image for Centrale voorziening voor archivering overheidswebsites image

GW-Crossmedia, het CIO-rijk en de Dienst Publiek en Communicatie (DPC), hebben de raamovereenkomst Webarchivering getekend. Hiermee creëren zij een rijksbrede centrale voorziening om rijksoverheidswebsites te archiveren en webarchieven toegankelijk te maken.

Volgens de initiatiefnemers van de raamovereenkomst is webarchivering belangrijk omdat burgers, bedrijven en overheden zich moeten kunnen beroepen op informatie die offline is gehaald. Ook vanuit cultuurhistorisch perspectief is het van belang om webcontent te archiveren, omdat dat een beeld geeft van overheidscommunicatie door de jaren heen.

Webarchivering is onderdeel van het Generiek actieplan verbetering informatiehuishouding rijk dat afgelopen voorjaar aan de Tweede kamer is gestuurd en de I-strategie Rijk. De bedoeling is dat alle rijksonderdelen uiterlijk eind 2021 hun websites archiveren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *