23 juni 2021

Code voor goed digitaal openbaar bestuur

image for Code voor goed digitaal openbaar bestuur image

Democratie, rechtsstaat en bestuurskracht. Het zijn de fundamenten van de Code Digitale Overheid (CODIO), die meer inzicht moet geven in wat goed digitaal bestuur inhoudt. De code is opgesteld door het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De drie fundamenten zijn opgedeeld in dertig waarden, waaronder bijvoorbeeld transparantie, samenwerking en doelmatigheid. De waarden vormen de kern van de CODIO en geven aan waaraan overheidsorganisaties zich binden. Een ander punt dat in de Code naar voren komt, is welke acties er nodig zijn om zaken als duurzaamheid, publieke waarden of mensenrechten te borgen. Het vergroten van de kennis over groene ICT is bijvoorbeeld nodig om duurzaamheid te waarborgen.

De Nederlandse overheid kent sinds 2009 een Code goed openbaar bestuur, die beschrijft hoe een overheidsbestuur hoort te werken. De CODIO vult deze aan op aspecten van goed bestuur, specifiek gericht op digitalisering. Het realiseren van de Code is één van de afspraken uit de actieagenda Nederland Digitaal; de Data Agenda Overheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *