16 augustus 2022

De toekomst van Common Ground

image for De toekomst van Common Ground image

Common Ground, de informatiekundige visie waarmee gemeenten samen de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer kunnen inrichten, bestaat 5 jaar. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) vroeg advies voor de toekomst.

Er zijn al meerdere projecten en activiteiten georganiseerd en gerealiseerd onder de noemer Common Ground, bijvoorbeeld Haal Centraal en Haven. Maar een kader dat richting geeft is er niet altijd. “Door het ontbreken van een kader dat Common Ground vormgeeft, is Common Ground verworden tot een mystieke visie”, staat in het adviesrapport.

Het advies, overgenomen door de VNG, is om Common Ground te ‘demystificeren’ en het vorm te geven als veranderprogramma. Dat programma rust op 3 pijlers: bepaling van gewenste uitkomsten, een goed ontwerp van de activiteiten om die uitkomsten te bereiken en een heldere sturing.

Bron: Digitale Overheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *