31 mei 2014

De jeugd heeft de DIV-toekomst!!

image for De jeugd heeft de DIV-toekomst!! image

Geswitcht van loopbaan
– Het verhaal van Erik Wesseling –

Welke vakopleiding heb je recentelijk gevolgd?
“Ik volg momenteel de deeltijdopleiding Media en Informatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik zit in het derde jaar.”

Geswitcht van loopbaan
– Het verhaal van Erik Wesseling –

Welke vakopleiding heb je recentelijk gevolgd?
“Ik volg momenteel de deeltijdopleiding Media en Informatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik zit in het derde jaar.”

In hoeverre sluit deze (vak)opleiding aan op de praktijk?
“Ik ben recentelijk overgestapt naar het Informatie Mangement (IM) -vakgebied en werk nu als managementinformatiespecialist. De specifieke IM-vakken hebben goed bijgedragen om mij mijn nieuwe functie eigen te maken. Waar ik hier vooral tegenaan liep was een gebrek aan kennis van SQL, Access en Datawarehouse. Deze onderdelen zouden binnen de opleiding wel extra aandacht mogen hebben.”

Je bent een relatieve nieuwkomer in het vak: welke zaken zijn je het meest opgevallen?
“Ik denk dat er op het gebied van kennismanagement nog veel winst valt te halen. Veel kennis is impliciet en hoe zorgen we ervoor dat dit gedeeld gaat worden. Daar ligt zeker nog een uitdaging.”

Welke kennis, houding en gedragsvaardigheden zet je in en met welk resultaat?
“Vooral het doorvragen is een houding en gedragsvaardigheid die ik consequent toepas. Wat wordt er nu precies bedoeld en welke informatiebehoefte heeft men precies.”

Waar wil je je in de toekomst verder in bekwamen en waar liggen je kansen?
“Ik volg nu een minor Business Intelligence en ik wil zo meteen afstuderen op het thema ‘hoe externe data interne informatiestromen kunnen verrijken’. Ik denk dat daar nog heel veel kansen liggen. Daarnaast vind ik het een uitdaging om de beschikbare informatie via de juiste (BI-) tooling op zo’n manier beschikbaar te stellen aan de gebruikersgroep dat zij optimaal gebruik kunnen maken van deze data. Denk hierbij aan dashboards en dergelijke.”

Hoe lang blijf je nog in dit vakgebied denk je? Of: waar ben je naar op weg?
“Ik ben 45 jaar en recentelijk geswitcht van loopbaan. Ik heb er specifiek voor gekozen om mezelf tot informatieprofessional om te scholen, dus ik vermoed dat ik in dit vakgebied waarschijnlijk wel tot mijn pensioen werkzaam zal blijven.”

Ben je betrokken/actief in netwerken binnen het vakgebied? Zou je daar een bijdrage aan willen leveren en wat zou dat dan zijn?
“Ik ben aangesloten bij een aantal IM-netwerkgroepen via LinkedIn. Ik heb daar vooralsnog geen actieve bijdrage in en dat zal zolang de studie duurt ook niet gebeuren.”

Lean SixSigma en informatiemanagement
– Het verhaal van Floor Suurenbroek –

Welke vakopleiding heb je recentelijk gevolgd?
“Tijdens mijn traineeship bij BECIS heb ik de Leergang Informatieadviseur (LIA) bij DIOR Opleidingen afgerond. De LIA biedt een goede basis voor informatiedienstverlening. Momenteel volg ik de master Legal Management naast mijn werkzaamheden bij BECIS. Deze master past goed bij mijn juridische achtergrond en bevindt zich op het snijvlak van management, organisatie, informatie en recht.”

In hoeverre sluit deze (vak)opleiding aan op de praktijk?
“Tijdens de LIA wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen in het vakgebied informatiemanagement. De PRINCE2- certificering en de Lean Six Sigma Orange Belt vormen daarnaast een goede basis voor mijn werkzaamheden. Mijn huidige master is een competentiegerichte opleiding, waarin het toepassen van opgedane kennis en vaardigheden in de beroepspraktijk eveneens centraal staat.”

Je bent een relatieve nieuwkomer in het vak: welke zaken zijn je het meest opgevallen?
“Digitale dienstverlening en ondersteuning daarvan door kennis- en informatietechnologie geven organisaties kaders om hun werkzaamheden beter te organiseren. Kwaliteitszorg is daarbij een actueel thema. Organisaties besteden steeds meer aandacht aan (kosten)efficiëntie en klantgerichtheid. Veranderen blijkt in de praktijk echter lastig.”

Welke kennis, houding en gedragsvaardigheden zet je in en met welk resultaat?
“De steeds verder ontwikkelende nieuwe informatiefunctie maakt het noodzakelijk kennis te hebben van verandermanagement en inzicht te hebben in de complexiteit van systemen. Misverstanden, weerstand en onzekerheid kunnen veranderingsprocessen in de weg staan. Hierbij is communicatie en oplossingsgericht denken van belang. Dit komt goed tot uiting in mijn huidige opdrachten (kwaliteitszorg en de invoering van een clean desk policy).”

Waar wil je je in de toekomst verder in bekwamen; waar liggen je kansen?
“Dienstverlening speelt zich af in een wereld die continu verandert. Als de informatiedienstverlening daarop aan wil blijven sluiten, zal deze mee moeten veranderen en innoveren. In die zin wordt het vakgebied steeds ruimer en vormt de overlap met aanverwante vakgebieden een uitdaging.”

Hoe lang blijf je nog in dit vakgebied denk je? Of: waar ben je naar op weg?
“Graag wil ik mij met vakinhoudelijke, bedrijfskundige en organisatorische aspecten binnen de (juridische) dienstverlening gaan bezighouden. Dit betekent het bieden van juridisch- organisatorische ondersteuning en borging van kwaliteitsverbetering in organisaties om informatie(systemen) optimaal in te zetten.”

Ben je betrokken/actief in netwerken binnen het vakgebied? Zou je daar een bijdrage aan willen leveren en wat zou dat dan zijn?
“Op LinkedIn en netwerken zoals BREED volg ik een aantal groepen, met name op het gebied van informatiemanagement, organisatieontwikkeling en recht. Ik vind het interessant om een bijdrage te leveren aan onderwerpen die hieraan raken. Daarnaast ben ik bezig met het organiseren van een regiobijeenkomst vanuit BECIS over Lean Six Sigma & Informatiemanagement.”

Puzzelstukjes
– Het verhaal van Lotte van den Boomen –

Welke vakopleiding heb je recentelijk gevolgd?
“Ik heb de eenjarige opleiding Leergang Informatieadviseur gevolgd bij DIOR Opleidingen in Den Haag (onderdeel van de BECIS Groep).”

In hoeverre sluit deze (vak)opleiding aan op de praktijk?
“De opleiding sluit heel goed aan! Ik werk nu als procesontwerper bij een grote semi-publieke organisatie en ik herken veel zaken die we tijdens de opleiding hebben behandeld in zowel mijn specifieke werk als in de organisatie als geheel. Er vallen steeds meer puzzelstukjes op zijn plek naarmate ik meer werkervaring opdoe.”

Je bent een relatieve nieuwkomer in het vak: welke zaken zijn je het meest opgevallen?
“DIV-afdelingen zijn aan grote veranderingen onderhevig op het moment. Die veranderingen zorgen ervoor dat er andere zaken (werkzaamheden, competenties) verwacht worden van een DIV-afdeling. Het valt me op dat er vaak veel moeite moet worden gedaan om DIV-afdelingen op de kaart te zetten. Moeite doen om een afdeling op de kaart te zetten, klinkt mij raar in de oren. Een afdeling heeft bestaansrecht omdat hij iets toevoegt, omdat hij nodig is. Als DIV-afdelingen oplossingen bieden voor problemen of behoeftes die leven in een organisatie, krijgen die afdelingen vanzelf bestaansrecht. Je kunt dan niet zonder!”

Welke kennis, houding en gedragsvaardigheden zet je in en met welk resultaat?
“Tijdens studie, vakopleiding, nevenactiviteiten en andere banen heb ik kennis opgedaan. Dat kennisvat wordt steeds groter en dat is leuk om te merken. Echter, je krijgt niets gedaan zonder communicatieve vaardigheden, enthousiasme en gedrevenheid. Ik probeer met een combinatie van humor, kennis van zaken en een tikkeltje eigenzinnigheid zaken voor elkaar te krijgen. Als ik op die Lotte-manier ‘mijn ding kan doen’, werk ik met veel plezier en kan ik veel werk verzetten.”

Waar wil je je in de toekomst verder in bekwamen; waar liggen je kansen?
“Mijn kracht ligt in het verbinden, enthousiasmeren en opleiden of voorlichten van mensen en het begeleiden van sessies. Ik zie mezelf binnen het vakgebied informatiemanagement vooral als motivator of organisator. Ik weet waar het inhoudelijk gezien over gaat, maar ik vind het vooral leuk om een verbindende en motiverende rol te spelen.”

Hoe lang blijf je nog in dit vakgebied denk je? Of: waar ben je naar op weg?
“Ik zie het vakgebied als een speeltuin waarin ik de dingen kan doen die ik het liefste doe: verbinden van mensen en organiseren van veranderingen die worden gedragen. Ik kick er echt op als er een positieve vibe ontstaat binnen een groep; als er een tjakka-gevoel ontstaat en mensen echt aan de slag willen met elkaar.”

Ben je betrokken/actief in netwerken binnen het vakgebied? Zou je daar een bijdrage aan willen leveren en wat zou dat dan zijn?
“Ik ben bij vlagen actief op LinkedIn.”

Digitaal rechercheur
– Het verhaal van Karin Baan –

Welke vakopleiding heb je recentelijk gevolgd?
“In juli 2013 ben ik afgestudeerd op IDM/Media & Informatiemanagement aan de Hanzehogeschool Groningen en momenteel ben ik bezig met de leergang Informatieadviseur (LIA) bij DIOR Opleidingen in Den Haag.”

In hoeverre sluit deze (vak)opleiding aan op de praktijk?
“Zowel IDM als de LIA heeft raakvlakken met mijn dagelijkse praktijk. Voor beide opleidingen geldt natuurlijk dat niet alles direct toepasbaar is, maar de kern sluit zeker aan op mijn werkzaamheden.”

Je bent een relatieve nieuwkomer in het vak: welke zaken zijn je het meest opgevallen?
“Wat ik zie is dat de meeste mensen best wel mee willen met ontwikkelingen als digitaal en/of zaakgericht werken, maar dat dit veel tijd, geduld en begeleiding kost. Er moet echt in geïnvesteerd worden door de gehele organisatie en helaas gebeurt dat niet altijd.”

Welke kennis, houding en gedragsvaardigheden zet je in en met welk resultaat?
“In mijn werk ben ik met name bezig met het ondersteunen van ambtenaren in het werken met een DMS. Hierin ben ik proactief, enthousiast en geduldig. Communicatieve vaardigheden spelen een belangrijke rol, maar ook digitale vaardigheden zijn hierin natuurlijk erg belangrijk. Dit heeft als resultaat dat er steeds kleine stapjes gemaakt worden en mensen steeds meer open gaan staan voor digitaal en zaakgericht werken.”

Waar wil je je in de toekomst verder in bekwamen en waar liggen je kansen?
“In de toekomst wil ik me graag meer bezig houden met strategie en analyse. Businessanalyse spreekt me bijvoorbeeld erg aan. Een heel andere droom ligt op het gebied van digitale opsporing. Beide richtingen zijn wel wat technischer dan wat ik nu doe, dus nog mogelijkheden genoeg om mij verder te ontwikkelen.”

Hoe lang blijf je nog in dit vakgebied denk je? Of: waar ben je naar op weg?
“Moeilijk te zeggen. Ik denk dat ik altijd wel iets zal doen wat op z’n minst een relatie heeft met informatiemanagement, maar dit kan nog vele kanten op gaan. Het liefst word ik digitaal rechercheur of ga ik iets doen in de richting van businessanalyse of -intelligence, maar wat ik het belangrijkst vind is dat ik me in een dynamische omgeving bevind waar ik echt een bijdrage kan leveren.”

Ben je betrokken/actief in netwerken binnen het vakgebied? Zou je daar een bijdrage aan willen leveren en wat zou dat dan zijn?
“Een tijdje geleden heb ik samen met studiegenoten meegedaan aan de Prissma InfoBattle. Dat soort dingen vind ik hartstikke leuk om te doen, maar netwerken is verder niet iets waar ik me actief mee bezighoud.”

Meerwaarde wordt niet gezien
– Het verhaal van Harko van der Kaap –

Welke vakopleiding heb je recentelijk gevolgd?
“De opleiding Informatiedienstverlening en Management (IDM) aan de Hanzehogeschool te Groningen.”

In hoeverre sluit deze (vak)opleiding aan op de praktijk?
“Redelijk tot goed. Ik denk dat dit verschilt per organisatie. De opleiding loopt in mijn geval verder vooruit dan de praktijk (hier bij Waterschap Noorderzijlvest). Andere organisaties zijn misschien verder in de digitalisering (professionalisering) van de informatievoorziening.”

Je bent een relatieve nieuwkomer in het vak: welke zaken zijn je het meest opgevallen?
“De meerwaarde van het proces informatievoorziening wordt niet gezien, niet begrepen of het proces wordt als ingewikkeld ervaren. De informatieprofessional nieuwe stijl is nog maar weinig zichtbaar. Maar ook vanuit de informatieprocessen/ voorziening wordt weinig ‘promotie’ gemaakt voor het werk.”

Welke kennis, houding en gedragsvaardigheden zet je in en met welk resultaat?
“Het is belangrijk om elke dag proactief met je werk bezig te zijn. Medewerkers vinden maar moeilijk de weg naar jou. Daarom moet je ze (telkens) actief benaderen. De meerwaarde wordt pas aantoonbaar dan wel opgemerkt na actieve ondersteuning.”

Waar wil je je in de toekomst verder in bekwamen; waar liggen je kansen?
“Ik zou het mooi vinden om de ontwikkeling van het deelproces parallel aan mijn persoonlijke ontwikkeling te laten lopen.” Hoe lang blijf je nog in dit vakgebied denk je? Of: waar ben je naar op weg? “Ik heb geen idee maar minimaal een aantal jaar om de professionalisering gestalte te geven. Daarna zie ik wel weer verder.”

Ben je betrokken/actief in netwerken binnen het vakgebied? Zou je daar een bijdrage aan willen leveren en wat zou dat dan zijn?
“Ik ben wel betrokken in netwerken van waterschappen (of evt. andere overheidsorganisaties) maar niet daar buiten.”

Neerbuigend
– Het verhaal van Nathalie Meeuwisse –

Welke vakopleiding heb je recentelijk gevolgd?
“Sinds september 2013 ben ik in dienst bij Becis en vanaf januari 2014 volg ik de leergang Informatieadviseur bij DIOR.”

In hoeverre sluit deze (vak)opleiding aan op de praktijk?
“Tot nu toe ervaar ik een goede aansluiting van de opleiding op de praktijk, doordat mijn opdrachten overeenkomen met de start van de opleiding bestaande uit basiskennis informatie- en documentmanagement. Na de basis worden de onderdelen van de opleiding specifieker. In de lessen discussiëren wij onder andere over de positie van documentaire informatievoorziening in organisaties. Het valt mij op dat men vaak neerbuigend naar deze discipline kijkt. Terwijl het eigenlijk als motor van de organisatie functioneert.”

Welke kennis, houding en gedragsvaardigheden zet je in en met welk resultaat?
“In mijn werk zet ik de vaardigheden en kennis in die ik heb opgedaan tijdens de studie hbo Facility Management en de studie wo Beleid, Communicatie en Organisatie. Hierdoor stel ik mij aan de ene kant ondersteunend en dienstverlenend op, aan de andere kant kan ik mijn kennis en inzicht over organisaties goed toepassen.”

Hoe lang blijf je nog in dit vakgebied denk je? Of: waar ben je naar op weg?
“Tijdens mijn studies heb ik mij verdiept in Het Nieuwe Werken en heb ik aandacht besteed aan kennis in organisaties. Het vakgebied informatie- en documentmanagement toont voor mij veel raakvlakken met deze disciplines. In de toekomst wens ik dan ook graag een functie te vervullen waarin ik deze disciplines kan combineren. Daarnaast is het werken met mensen voor mij van hoge waarde.”

Ben je betrokken/actief in netwerken binnen het vakgebied? Zou je daar een bijdrage aan willen leveren en wat zou dat dan zijn?
“Op dit moment ben ik niet actief of betrokken bij netwerken binnen het vakgebied; wel ben ik lid van FMN waarvan ik maandelijks het magazine ontvang. Daarnaast bezoek ik diverse websites gericht op document- en informatiemanagement. Hier lees ik nieuwsberichten en artikelen.

Mijn inzien kan er binnen het vakgebied Facility Management meer aandacht worden besteed aan documentmanagement. Vaak valt document- en informatiemanagement onder de afdeling DIV dat onderdeel is van de Facilitaire Afdeling. Daarnaast zie ik tussen Facility Management en documentmanagement veel raakvlakken in kennis en vaardigheden.” 

Edwin.Driessen@afm.nlEdwin Driessen is redactielid Od.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *