2 februari 2017

De nieuwe KNVI

image for De nieuwe KNVI image

Vanaf 1 januari 2017 is de KNVI met een nieuw bestuur (zie ook de nieuwspagina van de Vereniging SOD in deze uitgave) officieel actief. Wat betekent dit voor u (als SOD-lid)?

De KNVI heeft zich ten doel gesteld één beroepsvereniging te zijn voor de informatieprofessionals in Nederland. Daarmee is de KNVI in Nederland hét platform voor professionals in informatiemanagement, informatietechnologie en informatievoorziening. De beroepsvereniging kent als pijlers ‘onafhankelijkheid’, ‘integriteit’, ‘professionaliteit’ en ‘aandacht voor de ontwikkeling van de vakdisciplines’.

Vanaf 1 januari 2017 is de KNVI met een nieuw bestuur (zie ook de nieuwspagina van de Vereniging SOD in deze uitgave) officieel actief. Wat betekent dit voor u (als SOD-lid)?

De KNVI heeft zich ten doel gesteld één beroepsvereniging te zijn voor de informatieprofessionals in Nederland. Daarmee is de KNVI in Nederland hét platform voor professionals in informatiemanagement, informatietechnologie en informatievoorziening. De beroepsvereniging kent als pijlers ‘onafhankelijkheid’, ‘integriteit’, ‘professionaliteit’ en ‘aandacht voor de ontwikkeling van de vakdisciplines’.

Voorlopig hanteert de KNVI de volgende definitie van de term ‘informatieprofessional’:
“Informatieprofessionals 3.0 zijn vakgenoten op het gebied van informatiemanagement, informatievoorziening en informatietechnologie. Zij brengen met elkaar de impact van digitalisering en digitaal werken in kaart, waarbij informatie nooit meer statisch is, maar continu wordt hergebruikt en doorontwikkeld. Zij staan voor het inhoudelijk ontwikkelen van de domeinen van contentbeheer, ontsluiten en verrijken van data, informatiedienstverlening, functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer.”

Doelstellingen
KNVI stelt zichzelf het volgende ten doel:

  • het vervullen van een voortrekkersrol op het gebied van informatiemanagement, informatievoorziening en informatietechnologie; 
  • het in kaart brengen van de impact van digitalisering en digitaal werken, waarbij informatie nooit meer statisch is, maar continu wordt hergebruikt en doorontwikkeld; 
  • het inhoudelijk ontwikkelen van de domeinen van content beheer, functioneel beheer, applicatiebeheer, informatiebeheer en technisch beheer;
  • de ontwikkeling van, en gestructureerde aandacht voor, het vakgebied door gezamenlijk te benoemen thema’s en daarbij behorende vakinhoudelijke ontwikkeling van de informatieprofessional 3.0. 

Structuur en cultuur 

De nieuwe organisatie is zodanig gestructureerd dat zij in staat is om op slagvaardige wijze invulling te geven aan de speerpunten, zoals verwoord in de doelstellingen.
Het bestuur richt zich dan ook de ontwikkeling van de KNVI als een platform waar (vakinhoudelijke) kennis en (professionele) kennissen samenkomen. Ook streeft het bestuur continu naar nieuwe impulsen, juist door innovatie aan te moedigen en jonge professionals erbij te betrekken en te binden.

Vooral dit laatste aspect beschouwt het verenigingsbestuur als een belangrijke taak en opdracht; we zijn een toekomstgerichte, zichzelf steeds vernieuwende vereniging, en juist startende professionals zijn van harte welkom om kennis en kennissen op te doen!

Het streven weerspiegelt ook een ander belangrijk cultuurkenmerk van de vereniging: we zijn een vereniging met een open cultuur, waarin we ons laten inspireren door nieuwe ontwikkelingen en toekomstgerichte professionals en instellingen.
De individuele leden zijn de basis van de vereniging. Zij nemen initiatieven om kennis te delen, op te doen en/ of uit te breiden. Daartoe kunnen zij initiatief nemen in de Afdelings-, SIG- en/of Regio-bijeenkomsten. Voor deze initiatieven staan individuele leden en ook de Afdelings-, SIG- en/of Regiobesturen open; juist deze initiatieven maken dat de KNVI levendig is, zich vernieuwt, en inhoudelijk verrijkt!

Het bijzondere is dat deze mogelijkheid tot zelfontplooiing – of duidelijker: de vanuit KNVI uitdrukkelijke wens tot individuele zelfontplooiing – bijdraagt aan de profilering van de vereniging in de maatschappij. Het versterkt de maatschappelijke relevantie van de vereniging in het algemeen en het individuele lidmaatschap in het bijzonder. Op deze manier kunnen we in gezamenlijkheid ons steentje bijdragen om – vanuit ons zeer relevante vakgebied – Nederland naar een hoger plan te brengen.

Daarnaast worden ook de achtergrond en specifieke subculturen van de samengaande verenigingen (KNVI, Ngi- NGN en SOD) herkend en gerespecteerd. Doordat de ‘oude vakgebieden’ (bibliotheken, archieven, IT) in de dagelijkse praktijk steeds meer convergeren en samenkomen in het nieuwe domein van de informatieprofessional, is het de verwachting dat ook de verschillende subculturen door de tijd heen steeds meer zullen convergeren.

Het aanbod
Het programma- en dienstenaanbod van de drie verenigingen is rijk en divers. Vanuit het regionale, landelijke en internationale netwerk van kennis en vakgenoten dat de verenigingen vormt, vinden er evenementen plaats en delen de leden kennis. Het aanbod van producten en diensten richt zich op duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, en helpt de individuele professional in zijn of haar doorontwikkeling.

Het samengaan van de drie verenigingen maakt het aanbod alleen nog maar groter, waardevoller en inspirerender.

De activiteiten komen tot stand door de inzet van leden. De structuur van de Vereniging is zodanig dat er veel op regionaal niveau plaatsvindt. Elk lid behoort tot een bepaalde regio. Daarnaast kan iedereen zich aansluiten bij de verschillende onderdelen; de Special Interest Groups (SIG) en de afdelingen. Een Afdeling of Special Interest Group (SIG) is de directe manifestatie van de interesses van de individuele leden. In de Afdelingen/SIG’s vindt de ontmoeting van de leden rondom een specifiek thema plaats, gericht op of geïnspireerd door de beroepsmatige oriëntering van het lid/de leden. Deze ontmoeting wordt georganiseerd door de Afdelings-/SIG-besturen.

Naast regionale activiteiten zijn er uiteraard ook landelijke evenementen. Daarnaast zoekt de KNVI ook actief de aansluiting en samenwerking met internationale vakverenigingen.

Op dit moment loopt de kennisuitwisseling ook via de vakbladen. De drie gefuseerde verenigingen brengen elk hun eigen vakblad in. AG Connect (Ngi-NGN), IP (KNVI) en Od (Vereniging SOD) zijn goed gewaardeerde en goed gelezen uitgaven die al jaren hun waarde voor de lezer bewijzen. Voorlopig blijven deze vakbladen afzonderlijk bestaan, maar mede door de al eerder geschetste convergentie zal er steeds meer samenwerking plaatsvinden.

Een goede vereniging is er voor de leden. Maar een goede vereniging kan alleen goed functioneren door de leden. Heeft u suggesties, wilt u zich aansluiten bij een SIG of afdeling of heeft u nog vragen? Laat het ons weten via info@knvi.nl.

Eric.kokke@goopleidingen.nl, Eric Kokke is redactielid van Od.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *