1 november 2019

De snoepwinkel

image for De snoepwinkel image

Deze uitgave van Od staat in het teken van informatiehuishouding bij het Rijk. In de bijdragen die nu voor u liggen zijn verschillende werelden bijeengebracht. De wereld van het data-meer en de (on)mogelijkheden om daar de juiste informatie nog in te vinden. De ICT-wereld waar ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van informatiehuishouding en veiligheid. De wereld van departementale programma’s en een rijksbreed programma. De wereld van de DIV-medewerker van nu en de DIF-medewerker van de toekomst.

Deze uitgave van Od staat in het teken van informatiehuishouding bij het Rijk. In de bijdragen die nu voor u liggen zijn verschillende werelden bijeengebracht. De wereld van het data-meer en de (on)mogelijkheden om daar de juiste informatie nog in te vinden. De ICT-wereld waar ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van informatiehuishouding en veiligheid. De wereld van departementale programma’s en een rijksbreed programma. De wereld van de DIV-medewerker van nu en de DIF-medewerker van de toekomst. Internationale ontwikkelingen tegenover een kijkje diep in een organisatie. De ogenschijnlijke tegenstelling van de werelden van duurzame toegankelijkheid versus die van snel en data-gedreven werken. Actuele ontwikkelingen zoals de zoektocht naar methoden om berichtenapps als WhatsApp te archiveren en het streven naar meer openbaarheid.

De wereld van de informatiehuishouding bij het Rijk, waar we vanuit allerlei trends naar de toekomst  kijken. Daarmee is een breed palet aan bijdragen verzameld waarin vele auteurs hun eigen licht doen schijnen op dit prachtige onderwerp en de uitdagende opgaven die dit met zich meebrengt.

Als gasthoofdredacteur heb ik me daarbij de afgelopen periode in een ware snoepwinkel gewaand. Ieder artikel biedt een mooie inkijk, waarbij de auteur zich openlijk uitspreekt over een bepaald vraagstuk: een ander smaakje snoep. Niemand beweert daarbij de waarheid in pacht te hebben of het lekkerste snoepje aan te bieden. Wat hen allemaal drijft, is dat ze iedere dag opnieuw een bijdrage leveren aan een wereld waarbij informatiehuishouding verandert naar goed en steeds beter informatiemanagement. Gelukkig doen we dat steeds meer in gezamenlijkheid en zoals ik merk met ongelofelijk veel enthousiasme. Ik wens eenieder dan ook veel plezier bij het lezen van deze speciale uitgave van Od magazine.


Jacqueline Rutjens

Programmadirecteur bij het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *