3 april 2024

De strategische vragen achter informatiewetten vergen een holistische benadering

image for De strategische vragen achter informatiewetten vergen een holistische benadering image

In het jaar 2024 worden organisaties, zowel op nationaal als Europees niveau, overspoeld door een golf van nieuwe wetgeving die aanzienlijke veranderingen met zich meebrengt. Het zijn niet slechts voorschriften op papier maar katalysatoren van verandering die organisaties uitdagen om hun strategieën te heroverwegen en nieuwe benaderingen te omarmen. Het wordt steeds duidelijker dat organisaties worden geconfronteerd met complexe strategische vraagstukken op het gebied van informatiemanagement.

Een van de meest sprekende voorbeelden is de Omgevingswet, die een scherpe focus legt op de cruciale rol van goed beheerde ketenarchivering. Deze wet vereist een diepgaand begrip van hoe informatie wordt vastgelegd, gedeeld en bewaard binnen organisaties, en benadrukt het belang van een gestroomlijnd en transparant archiveringsproces. Daarnaast dagen wetten als de Wet open overheid (Woo) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) overheidsinstanties uit om hun informatiemanagement naar een hoger niveau te tillen. Dat betekent niet alleen het verbeteren van de toegankelijkheid en transparantie van informatie voor het publiek, maar ook het implementeren van efficiënte systemen voor gegevensverwerking en -bescherming. Informatieprofessionals hebben hierin een rol, in mijn optiek die van facilitator. Dat wil niet zeggen dat je je moet omscholen als jurist of het ‘schaap met vijf poten’ moet worden. Maar wel dat je je bewust moet zijn dat deze wetten veel van je vragen wat betreft kennis, samenwerken in netwerken en in complexe krachtenvelden. In plaats van achteraf informatie veiligstellen zul je zaken vooraf en proactief goed moeten inrichten en daar heb je samenwerking voor nodig met diverse stakeholders. Maar te midden van deze veranderingen schuilt een diepere waarheid. Het zijn niet slechts de wetten zelf die de koers van organisaties veranderen, maar de manier waarop zij met deze veranderingen omgaan. Het gaat niet alleen het volgen van regels, maar om het creëren van waarde uit informatie, het omarmen van innovatie en het minimaliseren van risico’s. Het is een holistische benadering die vraagt om een breed perspectief en een diep begrip van de complexe krachten die inwerken op informatiemanagement.

Tijdens de workshop Strategische vragen achter informatiewetten op 20 juni aanstaande tijdens de Od Kennissessie onderzoeken we deze uitdagingen en discussiëren over mogelijke effectieve strategieën, met als doel jou te voorzien van tools en tips om te gedijen in deze dynamische omgeving. We zullen voornamelijk stilstaan bij het ‘hoe’, oftewel de gewenste aanpak en welke vragen je kunt stellen om op koers te blijven. Onze missie is om een gemeenschap van informatieprofessionals en leiders te cultiveren die de toekomst van informatiemanagement vormgeven met visie en vastberadenheid.

Layla Hassan geeft tijdens de derde editie van de Od Kennissessie met als thema ‘Informatiewetten vertaald naar de praktijk’ op 20 juni aanstaande een workshop over Strategische vragen achter informatiewetten. Wil je deze workshop bijwonen? Schrijf je dan nu in voor de Od Kennissessie 2024

Tekst: Layla Hassan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *