17 december 2014

De toekomst van SOD Next

image for De toekomst van SOD Next image

Het vakgebied van documentaire informatievoorziening en informatiemanagement is sterk in beweging. Werkwijzen veranderen, werkzaamheden verdwijnen en ook de eisen aan de medewerkers zijn nu anders dan tien jaar geleden. Dit betekent ook iets voor de opleidingen op ons terrein. Er is continu aandacht voor de ontwikkelingen in het vakgebied. De opleidingen, cursussen en maatwerktrajecten worden aangepast op deze ontwikkelingen. Er verschijnen nieuwe cursussen en andere vervallen. Zo ook bij SOD Next.

Het vakgebied van documentaire informatievoorziening en informatiemanagement is sterk in beweging. Werkwijzen veranderen, werkzaamheden verdwijnen en ook de eisen aan de medewerkers zijn nu anders dan tien jaar geleden. Dit betekent ook iets voor de opleidingen op ons terrein. Er is continu aandacht voor de ontwikkelingen in het vakgebied. De opleidingen, cursussen en maatwerktrajecten worden aangepast op deze ontwikkelingen. Er verschijnen nieuwe cursussen en andere vervallen. Zo ook bij SOD Next.
De administratie van SOD Next is verhuisd van Woerden naar Etten-Leur en ondergebracht in het Opleidingshuys. Dat is ook de reden dat vertrouwde gezichten als Angela Feddema en Martine Schouten na 13 en 12 jaar afscheid hebben moeten nemen van SOD Next. Op woensdag 29 oktober jl. zijn de docenten bijgepraat over de ontwikkelingen van de opleiding.

Bij een opleiding verwacht je overdag volle leslokalen en reuring, terwijl in de ochtend de parkeerplaats leeg is. Hoe komt dat?
Felix Moonen steekt gelijk van wal: “Dat klopt. We zijn een klein opleidingsinstituut met door OCW-erkende opleidingen. Naast SOD Next zijn de Hogeschool SDO, Doceo en Stichting MBO Beroepsonderwijs in het Opleidingshuys gevestigd. 90% van onze studenten zitten niet in onze opleidingslocatie in Etten-Leur, maar krijgen les op locatie. De lessen van de Hogeschool SDO vinden wel plaats in Etten- Leur, maar dit betreft een middag- en avondopleiding. De lessen vinden plaats van 14.00 tot 21.00 uur.”

De markt waarin SOD Next zich bevindt is behoorlijk in ontwikkeling en er bevinden zich vele aanbieders. Waarom heeft het Opleidingshuys SOD Next overgenomen en denkt het de opleiding financieel gezond te houden?
“Zowel voor ons als in het verleden voor de Stichting SOD Opleidingen is het moeilijk om de opleiding te vercommercialiseren. Binnen het Opleidingshuys zijn we wel in staat om synergie te ontwikkelen en de kosten te beheersen. Zo zijn er bijvoorbeeld inhoudelijke overeenkomsten tussen de opleidingen van SOD Next en de opleiding Bedrijfskunde van de Hogeschool SDO. Nu zijn er drie examencommissies, waarbij het ook logisch zou zijn als deze één zouden worden. Ook is de administratie samengevoegd.” Jan de Blaaij vult aan dat het met de orderportefeuille de goede kant op gaat: “We zoeken actief de klant op en dat merk je aan het aantal studenten dat groeit. Ook het aantal incompanytrainingen neemt toe. Ondanks de overheidsbezuinigingen blijkt toch dat de nodige opleidingsbudgetten beschikbaar zijn. Als SOD Next behalen we ongeveer 50% van de omzet van het Opleidingshuys.”

In het veld krijgen we signalen dat de SOD als duur wordt ervaren. Naast de opleidingskosten blijken ook extra kosten gemaakt te moeten worden voor onder andere herexamens en extra begeleiding. Kunnen de opleidingen niet goedkoper?
Felix Moonen beaamt dat SOD Next niet goedkoop is: “Je hebt een groot verschil tussen bekostigd en niet-bekostigd onderwijs. Als je bijvoorbeeld een deeltijdopleiding volgt aan bekostigd onderwijs, zoals de Haagse Hogeschool of Avans, ben je goedkoper uit, maar zit je wel vooral tussen jonge studenten. In het niet-bekostigd onderwijs, zoals bij SOD Next, heb je het voordeel dat je veel kan leren van de praktijkervaring die je medestudenten meebrengen. De lesstof is gericht op de praktijk en ook de docenten zijn werkzaam in het vakgebied, waardoor zij werk gerelateerde casussen kunnen behandelen.”

Heeft een traditionele opleiding in de wereld van verdergaande digitalisering nog wel een toekomst?
Felix is er van overtuigd dat klassikaal onderwijs blijft bestaan: “Een afstandsopleider die thuisstudies aanbiedt heeft wel veel studenten, maar zeer weinig afstudeerders. Veel studenten hebben toch klassikaal onderwijs nodig als een extra stimulans. Blended learning krijgt steeds meer vorm. Dit is een combinatie van zelfstandig leren en klassikale colleges; de onderlinge contactmomenten stimuleren studenten om de studie voortvarend op te pakken.”

Wat zien jullie als grote uitdaging voor SOD Next?
“Uit het veld krijg je veel verschillende berichten over de veranderingen in functieprofielen. Het beroep van informatiemanager is duidelijk in ontwikkeling.” Felix Moonen vindt het opvallend dat er zoveel verschillende geluiden zijn en dat er jammergenoeg geen actueel en eenduidig beroepsprofiel is. “Voor een goed opleidingsprogramma is het van belang om een actueel beroepsprofiel te hebben. Dit geeft inzicht voor zowel werkgevers als voor de opleiding, waar we ons op moeten richten qua ontwikkeling van de medewerkers. Als directe vakbroeders zien we VHIC en GO opleidingen. We delen met hen gezamenlijk de passie voor het vakgebied en hebben elkaar ook nodig. Ten opzichte van hen zien we wel de accreditatie als ons voordeel. SOD Next is een door het ministerie erkend en gecertificeerd opleidingsinstituut. De wettelijke erkenning houdt in dat de overheid (het ministerie van Onderwijs) eisen stelt en de opleidingen hier ook op toetst. De grote uitdaging voor SOD Next is dé opleider te blijven voor het vakgebied Informatiemanagement.”

“Als netwerkorganisatie streven we naar samenwerking en naar de stimulering van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied. Hierbij willen we als SOD Next actief participeren en de samenwerking opzoeken met andere opleiders. Binnen het werkveld is SOD Next een gevestigde naam. Maar buiten de overheid is de naamsbekendheid veel minder. Ook dat is een de uitdaging omdat informatiemanagement voor het bedrijfsleven ook een speerpunt is.”

Hebben jullie je eigen informatiehuishouding op orde?
Met een grote glimlach geeft Jan de Blaaij een bevestigend antwoord: “Binnen SOD Next wordt volledig digitaal gewerkt en de andere onderdelen gaan dit voorbeeld volgen. Bij Hogeschool SDO wordt alles nog op papier verwerkt en is nog een behoorlijke slag te maken. Wel is alles goed toegankelijk en terugvindbaar. Ook het online platform van SOD Next wordt als voorbeeld gebruikt voor de andere opleidingen, waardoor de studenten ook makkelijk bij alle documenten kunnen.”

Waar willen jullie over vijf jaar staan?
“We hebben niet de ambitie om een groot opleidingsinstituut worden. Onze passie is om te werken met bevlogen mensen en specifiek vakgerichte opleidingen aan te bieden die aansluiten op actuele beroepsprofielen.” Felix vult hierop aan: “Een kleine leuke toko met mooie producten. Een van de op te pakken punten is om samen met de verschillende opleiders en vakverenigingen, een register van vakgenoten te krijgen. Hierin zouden alle gekwalificeerde informatiemanagers opgenomen moeten zijn, waarbij een koppeling wordt gemaakt met de behaalde opleidingen en de permanente educatiepunten. Door die punten laat je zien dat je je persoonlijk blijft ontwikkelen. Een dergelijk register is net zo sterk als het toelatingsbeleid. Dit betekent dat er duidelijke spelregels opgesteld moeten worden. De Vereniging SOD zou als vakvereniging dit perfect kunnen beheren.” Felix is ervan overtuigd dat het register er gaat komen: “De vraag is alleen hoe snel, maar tussen nu en vijf jaar hebben we een dergelijk register.”

jeroen@jonkersenko.nl, Jeroen Jonkers is zelfstandig adviseur/interim-manager.


1 http://www.opleidingshuys.nl/ 
2 De Vereniging SOD exploiteert sinds 1977 al niet meer de opleidingen; de opleidingen waren ondergebracht in de Stichting SOD Opleidingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *