5 januari 2024

De Woo-index wordt gestaag gevuld

image for De Woo-index wordt gestaag gevuld image

De Woo-index is een centraal overzicht van contactgegevens en documentlocaties van alle overheidsorganisaties die onder de Wet open overheid vallen. De index kan vanaf juni dit jaar door bestuursorganen ingevuld worden.  De Woo-index bestaat per bestuursorgaan uit twee delen. Ten eerste bevat het een lijst met voor elk van de 17 Woo-informatiecategorieën (onder andere: beschikkingen, convenanten, en bereikbaarheidsgegevens) een link naar de webpagina waar dat orgaan haar stukken plaatst. Ten tweede toont het informatie over de Woo-contactpersoon van het betreffende bestuursorgaan. We kunnen de Woo-index dus ook zien als een enorme, handig per type bestuursorgaan geordende startpagina met weblinks voor alle soorten Woo-documenten.
Inmiddels hebben bestuursorganen al 5 maanden de tijd gehad om de Woo-index in te vullen. Hoe staat het nu met de Woo-index? In hoeverre is die al gevuld?

Woo-contactpersonen
Eind november hadden 239 van de 1052 bestuursorganen een Woo-contactpersoon opgegeven in de Woo-index. Dit zijn onder anderen 104 gemeentes (30%), 80 regionale samenwerkingsorganen, 9 provincies (75%) en 3 ministeries (25%). De Woo-index kent geen regels met betrekking tot wat men kan invullen bij de Woo-contactpersoon. Sommigen geven de naam van een persoon, anderen een functie, weer anderen slechts de naam van het bestuursorgaan. Voor het leggen van contact is een verwijzing naar een internet pagina, een email adres of een telefoonnummer het meest nuttig. In sommige gevallen worden ook het postadres en het bezoekadres gegeven. Er valt nog wat te winnen bij het invullen van de contactgegevens; net iets meer dan de helft van de 239 bestuursorganen geeft een emailadres op, en 42.9% een telefoonnummer. In 30% van de gevallen is er een link naar een webpagina.

Hoeveel van de 239 bestuursorganen in de Woo-index heeft welke contactinformatie.

De links naar de stukken
In de Woo-index kan men hyperlinks naar 17 verschillende informatiecategorieën plaatsen. Bij 661 bestuursorganen vinden we al links. De meeste links vinden we naar stukken op officielebekendmakingen.nl: beschikkingen, wetten, en overige besluiten van algemene strekking. De andere categorieën zijn met hooguit 21% van de 661 bestuursorganen een stuk minder ingevuld. Als we klikken op de links komen we vaak op een mooie pagina vol met relevante documenten, maar ook wel eens op een pagina waar nog geen stukken staan. In ieder geval is er dan een goede intentie. Al 23% van de 661 bestuursorganen heeft webpaginas voor minstens 6 categorieën.

De Woo is begonnen met werkdefinities voor vier categorieën: Woo-besluiten, bereikbaarheidsgegevens, organisatie en werkwijze, en de vergaderstukken van de decentrale overheden.  Op dit moment hebben 28 bestuursorganen links naar al deze vier categorieën; 19 gemeenten, 1 provincie, 3 waterschappen en 5 regionale samenwerkingsorganisaties.

Conclusie
Na vijf maanden begint de Woo-index flink gevuld te raken. Volgens Marianne de Nooij van de Provincie Zuid Holland kost het invullen maar een half uurtje. We hopen dat steeds meer bestuursorganen volgen. Tot slot, de winnaars met de meest ingevulde categorieën zijn de gemeenten Amersfoort en Koggenland, en het waterschap Hollands Noorderkwartier. Zij hebben inmiddels hyperlinks voor 14 van de 16 voor hen toepasselijke categorieën ingevuld.

Tabel: Hoeveel van de 661 bestuursorganen in de Woo-index heeft een webpagina voor elke Woo-categorie.

Auteurs: Maarten Marx, Ramon Duursma en Maik Larooij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *