8 februari 2023

Digitaal Kompas 2030

image for Digitaal Kompas 2030 image

Europa moet op digitaal gebied soeverein zijn en een gezamenlijke visie voor de Europese Unie creëren gebaseerd op duidelijke doelstellingen en principes. Zo adresseerde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, het Digitaal Kompas 2030. Met het Digitaal Kompas wil de EU mensen en bedrijven mondiger maken in een duurzame en welvarende digitale toekomst waarin de mens centraal staat. Het Digitaal Kompas kent vier hoofdpunten: digitale vaardigheden, veilige en duurzame digitale infrastructuur, digitale transformatie van bedrijven en digitalisering van overheidsdiensten.

Wat betekent dit Digitaal Kompas voor de informatie­professional bij de overheid? En waarom is het onmisbaar in het bereiken van een open en transparante overheid in Nederland? Het kompas geeft onder andere richtlijnen aan lidstaten rondom de omgang met gegevens, maar ook de dienstverlening naar inwoner/burger, ondernemer, media en andere belang­hebbenden. Dit beïnvloedt uiteindelijk automatisch hoe we informatie­objecten en contextinformatie opslaan, beschikbaar stellen, maar ook hoe de digitale dienstverlening moeten worden ingericht.

*Deze tekst is het eerste deel van een artikel uit Od 20: Toezicht houden met toekomst. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *