7 april 2022

Digitaal transformeren: graag, maar hoe?

image for Digitaal transformeren: graag, maar hoe? image

In veel bedrijven staat digitale transformatie hoog op de agenda. Maar het is lang niet altijd duidelijk hoe deze vorm moet krijgen. In hun boek Digital Transformation bieden Jo Caudron en Dado van Peteghem de helpende hand.

De afgelopen weken zijn voor veel organisaties een wake-up-call geweest. Wake-up als in het besef dat de digitale transformatie maar gedeeltelijk is opgestart of voltooid en dat digitaliseren niet hetzelfde is als digitaal werken. Bij (te) veel organisaties bleek in deze disruptieve tijden (COVID-19) dat analoog en fysiek werken eigenlijk stiekem toch wel de norm is. Maar wellicht geeft een onverwachte disruptieve gebeurtenis wel een mooi zetje in de rug om het vraagstuk van de digitale transformatie weer op te pakken. Met misschien wat meer urgentie dan voorheen. Mocht dat zo zijn, dan is het aan te raden om het boek Digital Transformation; bereid je organisatie voor op de toekomst van Jo Caudron en Dado van Peteghem ter hand te nemen. Al weer enkele jaren oud, maar misschien nog nooit zo actueel geweest.

Realiteit
Een boek als basis voor een succesvolle digitale transformatie? Klinkt niet logisch natuurlijk. De auteurs geven in de inleiding van het boek al aan dat digitaal niet altijd het beste antwoord is op wat je doet. ‘Je moet vragen durven stellen en de realiteit van de huidige markt in overweging nemen. De realiteit is nog altijd dat de meeste mensen het liefste papieren boeken lezen!’ Deze passage is tekenend voor hoe de auteurs digitale transformatie aanpakken; met realiteitszin en een duidelijk oog voor doelstellingen. Dus niet met het idee dat alles disruptief moet zijn. Aan de hand van hun ruime ervaring hebben ze een methodologie ontwikkeld die de impact van het digitale op de activiteiten van een organisatie verklaart en voorspelt. Met behulp van zeven (herkenbare) metaforen laten ze zien hoe veranderingen binnen en buiten organisaties vorm krijgen en hoe daar het best op kan worden ingespeeld.

Herkenbaarheid
Caudron en Van Peteghem maken in hun inleiding direct duidelijk wat het boek wel en niet is. Zo geven ze aan dat het geen academisch onderzoek is, maar een vertaling van hun praktijkervaring en ervaringen van organisaties naar hun model. Ook merken ze terecht op dat het geen IT- of marketingboek is. Digitale transformatie is niet alleen een zaak van deze afdelingen. Nee, het gaat duidelijk de hele organisatie aan. De auteurs nemen de ruimte (180 bladzijden) om het hoe, wat en waarom van digitale transformatie duidelijk te maken. Door aansprekende en voor iedereen herkenbare voorbeelden te gebruiken, is het voor de lezer direct duidelijk waar het allemaal om draait en wat de gevolgen van niet-transformeren kunnen zijn. Dit is een sterk punt van het boek. De herkenbaarheid van de voorbeelden inspireert ook om vertalingen te maken naar de eigen praktijk. Herkenbaarheid speelt ook een grote rol bij de beschrijving van de zeven metaforen die de situaties duiden waarin organisaties zich bevinden. In combinatie met helder taalgebruik, een aantrekkelijke opmaak en het gebruik van infographics zorgt dit ervoor dat het boek gemakkelijk wegleest, terwijl je je bewust blijft van het belang van de inhoud.

Weerbarstig
Uiteraard is de praktijk weerbarstig en is het boek niet zomaar te vertalen naar de eigen praktijk. Maar de zeven metaforen geven voldoende herkenning om aan de slag te gaan. Er is de laatste jaren veel geschreven over digital transformeren, maar de mix tussen theoretische onderbouwing en toepasbaarheid in de praktijk zorgt dat dit boek een prima vertrekpunt is. Zodat we bij de volgende crisis toch wat beter zijn voorbereid.

Jo Caudron en Dado van Peteghem, Digital Transformation; bereid je organisatie voor op de toekomst. Lannoo Campus, 2018. EAN: 9789082542295.

Tekst Eric Kokke

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *