19 oktober 2021

Toekomstige digitale publieke dienstverlening

image for Toekomstige digitale publieke dienstverlening image

Innovatie en wetenschap die bijdragen aan digitale dienstverlening en de samenleving: dat staat centraal in Innoveren met de wetenschap – Inzichten voor de digitale publieke dienstverlening van de toekomst, een nieuwe Digicampus-publicatie.

Hierin delen 14 hoogleraren vanuit verschillende expertises hun inzichten en visies op collaboratieve innovatie binnen de publieke dienstverlening en de rol van de wetenschap daarbij.

De geïnterviewde hoogleraren onderschrijven het belang van collaboratieve innovatie en herkennen de rol van de wetenschap hierin. Ze roepen alle betrokkenen – overheid, markt, wetenschap en burgers – op om samen te werken. Zij benadrukken het belang van het waarborgen van het publieke belang en publieke waarden binnen innovatietrajecten, kennisontwikkeling en duurzaamheid binnen samenwerkingen en experimenten, de balans tussen regulering, facilitering en stimulering vanuit de overheid, het investeren in een blijvende kennisinfrastructuur en het vinden van de juiste sturingsmechanismen.

Het platform Digicampus werkt vanuit de overtuiging dat we samen beter in staat zijn om behoeften vanuit de samenleving te vertalen naar innovatieve diensten van de toekomst. Digicampus wil de plek zijn waar overheid, markt, wetenschap en burgers de publieke dienstverlening van morgen ontwerpen.

Lees hier de publicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *