21 april 2021

Digitale overheid beter en veiliger in 2020

image for Digitale overheid beter en veiliger in 2020 image

Digitale dienstverlening was in 2020 vaker beschikbaar en meer betrouwbaar ten opzichte van de jaren daarvoor. Ook is het gebruik van digitale dienstverlening van de overheid in 2020 toegenomen. Dat blijkt uit het jaarverslag van Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Vorig jaar is er in totaal 403 miljoen keer ingelogd met DigiD. Dat is 62 miljoen keer vaker dan in 2019. Het gebruik van eHerkenning, de dienst om ondernemers snel gegevens uit te laten uitwisselen met de overheid, steeg. Dit kwam mede doordat de UWV en de Belastingdienst aansloten op dit systeem. Tussen maart en december groeide het aantal aansluitingen op Diginetwerk met bijna 20 procent, waardoor meer overheden veilig, betrouwbaar en eenvoudig onderling gegevens konden uitwisselen.

In het jaarverslag meldt Logius dat de beschikbaarheid van diensten erop vooruit is gegaan. Zo was DigiD voor 99,97 procent van de tijd beschikbaar, een toename van 0,09 procent ten opzichte van 2019. Daarnaast stegen de betrouwbaarheid en veiligheid van de digitale overheid, onder meer als gevolg van het beter bestrijden van phishing. Hierbij proberen internetcriminelen via valse websites of links in e-mails persoonlijke gegevens van burgers te achterhalen.

In 2020 realiseerde Logius een aantal verbeteringen van voorzieningen. Zoals een toegankelijkere website voor burgers om iemand te machtigen voor bepaalde zaken en een update van de DigiD-app waardoor je daar nu ook mee in kan loggen bij andere Europese overheden. Logius deed dit om voorbereid te zijn op de komst van de Wet digitale overheid (Wdo). De Wdo stelt nieuwe verplichtingen voor veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de overheid.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *