29 januari 2014

DIV helpt ICT energie te besparen

image for DIV helpt ICT energie te besparen image

Sonia Beemsterboer
Sonia Beemsterboer

Dataopslag

Sonia Beemsterboer
Sonia Beemsterboer

Dataopslag
De kosten voor beheer en verbetering van de dataopslag bij bedrijven blijven maar groeien en zijn een hoofdpijndossier voor de ICT-manager. Enerzijds door de torenhoge energierekeningen voor energieverbruik van met name de koeling van de datacenters/serverruimtes. Anderzijds door hogere personeelskosten voor specialisten voor het steeds complexer wordende databeheer.
De trend is dat de hoeveelheid data met ongelooflijke volumes blijft toenemen. De kritische vragen over welke data moet worden opgeslagen, hoe belangrijk dat is voor de bedrijfsvoering en voor de verantwoording, worden niet gesteld. En juist daarin kan de DIV helpen bij het ontwikkelen van een bewaarstrategie voor bedrijfsdata. Aan de hand van die bewaarstrategie kan de afweging worden gemaakt welke data op dure en snelle opslagmedia bewaard moet worden. En ook welke data op goedkopere schijven weggeschreven kunnen worden en welke vernietigd kunnen worden: dan belasten zij de systemen en de energierekening niet langer.

Voor dataopslag en energieverbruik geldt een wettelijke kader, namelijk het Activiteitenbesluit.1 DIV kan dit als aanknopingspunt nemen om binnen de organisatie een discussie te starten en daarbij de interne milieucoördinator te betrekken. Hij is vaak belast met de monitoring van energieverbruik.

Dataretentie
Ga eens googelen op dataretentie of dataretention en je komt direct terecht in de actualiteit: de NSA-afluisterpraktijken, de verplichting om gegevens over het telefoonverkeer te bewaren en meer. Het bewaren of vernietigen van data staat meer dan ooit in de belangstelling. De kern van het DIV-vak is het waarderen van informatie.

Deze DIV-expertise bij uitstek mag niet langer ontbreken bij het ontwikkelen van het privacybeleid, van het informatiebeveiligingsbeleid en van een energiezuinige bewaarstrategie.

Uitfaseren van legacysystemen
Het uitfaseren van legacysystemen is niet populair bij bedrijven, het wordt vaak op de lange baan geschoven. Met alle directe (total cost of ownership) en indirecte kosten van dien (niet effectief functioneren van de business). Door samen met DIV uitfaseringsprojecten op te pakken kan de uitfasering sneller en makkelijker worden gerealiseerd. Want DIV kan aangeven welke informatie (vaak output van systemen) wel of niet bij de uitfasering belangrijk is en welke informatie reeds wordt beheerd (bijvoorbeeld op papier), en dus niet hoeft te worden gemigreerd.

Met deze voorbeelden wordt te meer duidelijk dat DIV en ICT geen gescheiden werelden (zouden moeten) zijn.

S.Beemsterboer@nieuwwest.amsterdam.nl, Sonja Beemsterboer is teamleider Informatiebeheer bij de afdeling I&A van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West.


1 In het Activiteitenbesluit staan algemene milieuregels voor bedrijven vanuit de rijksoverheid (zie http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/thema’s/energiebesparing/).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *