4 mei 2021

Duurzaam informatiebeheer bij conversie- en migratieprocessen

image for Duurzaam informatiebeheer bij conversie- en migratieprocessen image

Om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van conversie en migratie van data heeft het Westfries Archief een infographic met bijbehorende leidraad gepubliceerd. Het schema geeft een weergave van de belangrijkste stappen voor duurzaam informatiebeheer bij conversie- en migratieprocessen.

Datamigratie en -conversie is het verplaatsen en omzetten van gegevens naar een andere locatie, database of bestandsformat. Dit kan nodig zijn als vanwege wijziging of het in onbruik raken van besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur de duurzame toegankelijkheid van digitale data risico loopt.

Het Westfries Archief beschrijft in het schema een vijftal stappen hoe gemeenten dit het beste kunnen aanpakken: betrek archiefexpertise, maak een migratieplan, doe een proefmigratie of conversie, voer migratie of conversie uit en controleer door middel van een steekproef of alle informatie volledig en betrouwbaar is overgezet. Ten slotte moet het College van B&W van gemeenten op basis van het migratieplan en het resultaat van de steekproef een migratieverklaring opstellen waarin staat dat de migratie of conversie volledig is uitgevoerd. Vervolgens kan data uit het oude systeem worden verwijderd.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *