20 december 2021

Met DSO-LV duurzame toegankelijkheid borgen

image for Met DSO-LV duurzame toegankelijkheid borgen image

Hoe borgt men bij het tot stand komen van nieuwe IT-systemen dat de informatie in deze software geïdentificeerd, geclassificeerd en duurzaam toegankelijk beheerd kan worden? Voor deze uitdaging stond het programma Aan de slag met de Omgevingswet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als hoofd­verant­woordelijke en opdrachtgever voor de ontwikkeling van de landelijke voorzieningen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werkt het programma samen met verschillende ontwikkel­­partners, waaronder Rijkswaterstaat.

Het Nationaal Archief bood hierbij hulp, in de periode 2018-2021, middels DUTO-scans. Deze scans vormen een requirements-analyse die plaatsvindt aan de start van projecten en programma’s, het inrichten of herzien van startarchitecturen, of bij het inrichten van één of meerdere nieuwe informatiesystemen. Op deze manier wordt archiveren by design toegepast. Door deze scans toe te passen op de waardeketens van het DSO, is inzicht ontstaan in de mate van duurzame toegankelijkheid en zijn verbeteringen doorgevoerd. In dit artikel bieden we inzicht in het proces van een DUTO-scan en bespreken we enkele concrete resultaten daarvan binnen een aantal componenten van het DSO.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od16: Informatiebeheer bij de overheid in 2030Lees hier verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *