15 mei 2023

Duurzame toegankelijkheid binnen Common Ground

image for Duurzame toegankelijkheid binnen Common Ground image

Informatie duurzaam toegankelijk, ongeacht waar het staat. Een groep informatieprofessionals uit archiefdiensten en de gemeentelijke wereld zocht elkaar op om te werken aan die toekomst. De eerste stappen naar het concretiseren van de ambitie zijn gezet door de eisen rondom het loggen van activiteiten onder de loep te nemen. Hoe is die weg daarnaartoe verlopen en wat is er al bereikt?

Overheidsinformatie wordt inmiddels al een paar decennia lang digitaal opgesteld en dat neemt alleen maar toe. In het vakgebied wordt al sinds jaar en dag nagedacht over wat te doen met digitale informatie. Vakgenoten zijn het erover eens dat informatie duurzaam en toegankelijk bewaard moet worden, maar hoe staat nog ter discussie.

In de snel gaande ontwikkelingen heeft Common Ground haar hoofd om de hoek gestoken. Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht zag mogelijkheden in deze informatiekundige visie, waarbij centraal staat dat informatie op een gestandaardiseerde wijze wordt uitgewisseld. Als dat gerealiseerd wordt, dan moet die informatie vervolgens ook duurzaam toegankelijk blijven.

Om verder na te denken over hoe deze visie toegepast zou kunnen worden, ging het Regionaal Archief Zuid-Utrecht op zoek naar gelijkgestemden. Informatieprofessionals van de gemeente Utrecht, Het Utrechts Archief, Regionaal Archief Rivierenland, Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen en het Waterlands Archief (hierna de kerngroep) zijn de afgelopen maanden samengekomen om een en ander verder uit te werken. De doelstelling was om duurzame toegankelijkheid verder uit te werken en te vatten in gestandaardiseerde componenten.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 24: Goed informatiebeheer, we maken het te moeilijk. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *