17 november 2016

Een beetje sterven

image for Een beetje sterven image

Kees heeft sinds de jaren ’80 deel uitgemaakt van de redactie. Er zijn amper nog Od-lezers die zich een Od kunnen herinneren waaraan Kees geen bijdrage heeft geleverd. Kees kan met recht mr. Od genoemd worden. We hebben uitgerekend dat Kees in zijn redacteurenbestaan bijna tien jaargangen Od eigenhandig heeft volgeschreven. Hiermee heeft hij de ontstaansgeschiedenis van de digitale informatiehuishouding van de Nederlandse overheid uitvoerig beschreven, geanalyseerd en becommentarieerd. Hele generaties informatieprofessionals zijn door de kennis die Kees met ons deelde gevormd.

Kees heeft sinds de jaren ’80 deel uitgemaakt van de redactie. Er zijn amper nog Od-lezers die zich een Od kunnen herinneren waaraan Kees geen bijdrage heeft geleverd. Kees kan met recht mr. Od genoemd worden. We hebben uitgerekend dat Kees in zijn redacteurenbestaan bijna tien jaargangen Od eigenhandig heeft volgeschreven. Hiermee heeft hij de ontstaansgeschiedenis van de digitale informatiehuishouding van de Nederlandse overheid uitvoerig beschreven, geanalyseerd en becommentarieerd. Hele generaties informatieprofessionals zijn door de kennis die Kees met ons deelde gevormd.

Voor ons als redactie komt het afscheid van Kees dubbel hard aan. Wij verliezen immers niet alleen, zoals u lezer, een auteur en redacteur, maar wij missen ook een dierbare vriend en collega. Kees is namelijk niet alleen een uiterst deskundig en vaardig auteur en redacteur, hij is bovenal een buitengewoon aimabel mens, every inch a gentleman. Ik heb altijd grote bewondering gehad voor de gepassioneerdheid waarmee Kees zich inzette voor ons vak. Wie kent niet zijn voordrachten op congressen en spreekbeurten? Hij verzorgde er talloze door de jaren heen. Zijn knap geschreven artikelen waren altijd een bron van kennis en actualiteit. Het feit dat Kees naast informatiekundige tevens jurist is gaf dikwijls een extra waarde aan zijn bijdragen.

Als redactielid was Kees een trouwe bijdrager aan ons blad. Kees heeft een enorm groot netwerk en wist uit dat netwerk ontelbare mooie artikelen voor Od los te peuteren. Kees is nu eenmaal zo beminnelijk, dat bijna niemand ‘nee’ tegen hem kan zeggen. En als de redactie weer eens met de handen in het haar zat, omdat vlak voor de deadline nog onvoldoende kopij was aangeleverd, konden we altijd een beroep doen op Kees, die ons dan uit de brand redde door razendsnel een artikel aan te leveren. En ook dat was dan immer van dezelfde constante kwaliteit als al zijn bijdragen.

U leest het wel, wij zijn allemaal een beetje gestorven toen het redacteurschap van Kees tot een eind kwam. Als hoofdredacteur wil ik graag uitdrukking geven aan onze dankbaarheid voor al het werk dat Kees voor Od heeft verricht. Met niets dan warmte en respect kijk ik terug op onze samenwerking. Met u hoop ik stiekem dat we Kees af en toe nog kunnen verleiden tot het schrijven van een van zijn onnavolgbare bijdragen.

Kees, dank je wel voor alles!

geertjan.degraaf@dino4.nl, Geert-Jan de Graaf is hoofdredacteur van Od.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *