12 januari 2012

Een nieuw elan

image for Een nieuw elan image

Het congres werd gehouden in stadion De Galgenwaard in Utrecht, een mooie centrale locatie. Was het hierom dat er zo’n grote opkomst van SOD’ers was of lag het aan het feit dat het 80-jarig jubileum werd gevierd? In ieder geval liet de Vereniging zich van zijn beste kant zien.

Het congres werd gehouden in stadion De Galgenwaard in Utrecht, een mooie centrale locatie. Was het hierom dat er zo’n grote opkomst van SOD’ers was of lag het aan het feit dat het 80-jarig jubileum werd gevierd? In ieder geval liet de Vereniging zich van zijn beste kant zien.
Natuurlijk begon het congres met de Algemene Ledenvergadering. Hierna opende voorzitter Joost Cox het openbare deel van het congres. Uiteraard stond hij uitvoerig stil bij het jubileum. Ter gelegenheid hiervan hield Cox het boek ‘Niet de instructie, doch het inzicht bouwt een goed archief’ ten doop. Maar liefst negen oud bestuursleden van de SOD waren aanwezig en een trotse voorzitter overhandigde hen onder het uitspreken van lovende woorden een exemplaar van het door Johan Joor geschreven boek over de 80-jarige geschiedenis van de SOD.

Implementatie van het NUP
Vervolgens begon het inhoudelijke deel van het congres met twee plenaire presentaties. Als eerste vertelde Rob Evelo, programmamanager iNUP over het iNUP: Implementatie Nationaal Uitvoerings Programma, dat loopt tot 2015. Evelo benadrukte in vele bewoordingen dat het iNUP, dat eigenlijk niets nieuws is, van alle overheden is. Met andere woorden: het is geen programma van BZK. Dit blijkt ook wel als het om de financiering ervan gaat: het Rijk betaalt slechts een gering deel (€ 10 miljoen) aan de implementatie van het NUP bij de gemeenten (in totaal gaat dat zo’n € 132 miljoen kosten). De VNG is hiervan opdrachtgever, KING de uitvoerder, samen met de gemeenten natuurlijk. De rol van KING hierbij is het leveren van een toolkit en van standaarden. “BZK voert geen regie, de gemeenten moeten het zelf doen”, sprak Evelo fier tot de zaal, die vrij gelaten de presentatie over zich heen liet komen. Per slot van rekening was de boodschap ook eigenlijk niet zo vreselijk leuk: jullie mogen implementeren wat wij al tijden geleden hebben bedacht en je mag het ook zelf betalen. Er was slechts één nieuw element toegevoegd aan de visie: het moet ook nog efficiënt worden. Het feit dat dit een novum is zegt eigenlijk meer dan duizend slides.

Veranderingen bij Eindhoven
De tweede plenaire spreker André de Kok (CIO van gemeente Eindhoven) was verhinderd en liet zich vervangen door Henk Kuipers, die zich als een vis in het water voelde bij dit publiek dat uit welwillende vakgenoten bestond. Henk vertelde hoe Eindhoven omgaat met de veranderingen waarmee we als vakgebied te maken hebben. Hij schetste de stappen die sinds 2003 (de eerste schreden op het gebied van digitaal werken) door de gemeente zijn gezet. Voor vele toehoorders een herkenbaar verhaal, dat oprecht vertelde over de zoektocht die met vallen en opstaan gepaard ging. Het werd duidelijk dat ook in Eindhoven nog ongelofelijk veel te doen is. Zijn toekomstvisie was voor grote delen van het publiek herkenbaar: DIV ‘oude stijl’ (archiefbeheerder) verdwijnt en wordt vervangen door de adviseur.

Onheilspellend
Na de twee keynote speakers volgde de lunch, waar nieuwe kennissen konden worden gemaakt, maar vooral veel oude banden werden hernieuwd.
Na de lunch vonden twee ronden van elk vier parallelsessies plaats. Wij bezochten de presentatie van Chris Bellekom, die vertelde hoe de DIV als apart organisatieonderdeel bij de gemeente Gouda is opgeheven. De taken worden verdeeld over het primaire proces en de ICT-afdeling. Voor veel vakgenoten een onheilspellend verhaal, dat ruim aanleiding gaf voor discussie. Bellekom betoogde dat de wereld verandert en dat het verstandig is mee te veranderen, zelfs als dat betekent dat je je beter vanuit een andere positie kunt inzetten voor een goede informatievoorziening.

Succesvol
Nadat alle parallelsessies waren gehouden stroomde de grote zaal weer vol met congresgangers die benieuwd waren wie dit jaar de Mailprofs Kwaliteitsaward zou winnen. De prijs, die door ondergetekende voor de vijfde maal werd uitgereikt, ging naar de Autoriteit Financiële Markten. Hoofd DIV Edwin Driessen verklaarde eerlijk dat hij eigenlijk niet had verwacht de prijs te zullen winnen, maar er daarom niet minder blij mee was. De runners-up kwamen uit het noorden: de DIV’ers van RO/EZ gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen/Drenthe hadden een lange reis achter de rug, maar waren ook blij met hun finaleplaats in de competitie.

Na de uitreiking sloot de voorzitter het succesvolle congres. Hij kon dit doen met een tevreden gevoel over de dag en bovendien presenteerde hij na het jubileumboek een tweede verrassing: de website van de Vereniging werd ten doop gehouden. Op deze website kan het congres nog eens rustig worden teruggelezen en bekeken (www.verenigingsod.nl).

Onzekere toekomst
Al met al een mooi congres, dat niet zozeer opviel doordat er veel noviteiten werden gepresenteerd, maar wel liet zien dat het vakgebied (langzaam maar zeker) doordrongen is van de veranderende eisen en omstandigheden. Het blijft natuurlijk een open vraag of de voorgenomen en ingezette reacties op de veranderingen op alle plaatsen tijdig zijn ingezet. De toekomst voor de DIV blijft ook na de 17de november buitengewoon onzeker, hoe warm de gevoelens die het verleden oproept ook mogen zijn. 

Gertjan.degraaf@dino4.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *