2 oktober 2023

‘Eenduidig beleid openbaarheid ontbreekt’

image for ‘Eenduidig beleid openbaarheid ontbreekt’ image

De weg naar openbaarheid en transparantie bij de overheid kent de nodige obstakels. Een gesprek met Jacqueline Rutjens, directeur bij het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). Over een jaar Wet open overheid (Woo), eenduidig beleid en de noodzaak van een cultuurverandering bij de overheid.

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding ondersteunt de rijksoverheid om de digitale informatiehuishouding op orde te brengen. De Woo vormt, samen met de Archiefwet, de basis waar RDDI op voortbouwt. Het programma volgt daarbij 4 lijnen, legt Rutjens uit. ‘Heb je de juiste mensen om de wet uit te voeren en weten ze wat ze moeten doen? Zijn de werkprocessen duidelijk? Heb je de goede ict in huis? En tot slot, weten we waar de Woo en goede informatiehuishouding over gaan en meten we dat voldoende?’

Generieke problemen
RDDI organiseert projecten die uitkomst bieden bij generieke problemen bij de overheid. Zo ontwikkelde RDDI onder meer een voorziening voor website-archivering en een aangescherpte e-mailwerkwijze om mails veilig te stellen en zette het een leerhuis op, met opleidingen voor informatieprofessionals.

RDDI is een tijdelijke organisatie, benadrukt Rutjens, maar er moet wel structureel gewerkt worden aan veranderingen. Het werk van RDDI is af wanneer de informatiehuishouding van de rijksoverheid op volwassenheidsniveau 3 à 4 zit. ‘Dat betekent dat het informatiebeheer op orde is, de mensen werken met goede tooling, informatieverzoeken op tijd worden afgehandeld en organisaties zich houden aan wet- en regelgeving. Toen we begonnen zat de rijksoverheid op volwassenheidsniveau 1.9, inmiddels is dat 2.3. We zijn op de goede weg, maar het staat buiten kijf dat er nog een hoop werk aan de winkel is.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 29: 1 jaar Woo. Lees hier verder

Beeld: Arenda Oomen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *