5 juni 2013

Eerlijke verhalen!

image for Eerlijke verhalen! image

De redactie van Od heeft, zoals altijd, geen voorkeur voor bepaalde aanbieders van opleidingen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich blijft ontwikkelen in zijn/haar vakgebied, waarbij een opleiding op zijn tijd onontbeerlijk is!

De redactie van Od heeft, zoals altijd, geen voorkeur voor bepaalde aanbieders van opleidingen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich blijft ontwikkelen in zijn/haar vakgebied, waarbij een opleiding op zijn tijd onontbeerlijk is!

Aan de (oud-)studenten zijn vragen gesteld over de keuze van de opleiding, over wat de belangrijkste/meest waardevolle les was en is gevraagd of hij/zij de opleiding aan anderen zou aanbevelen. Het resultaat zijn negen enthousiaste testimonials, waarbij het niet zozeer gaat om de opleiding of de aanbieder, maar om het geleerde en hoe dit in de praktijk is toe te passen. Daaruit blijkt dat het niet belangrijk is waar je iets leert, maar wat je er vervolgens mee wilt doen en wilt bereiken. Door onderstaande te lezen kan dit helpen om te bepalen wat de lezer zelf belangrijk vindt in het eigen werk en waar mogelijk meer kennis voor noodzakelijk is. We nodigen iedereen dan ook uit om alle opleidingen die in het overzicht genoemd worden (het zijn er heel wat), goed te bekijken en een selectie te maken voor de eigen keuze.

Verhitte discussies
– het verhaal van Joost van Koutrik –

Joost van KoutrikJoost van Koutrik
Opleiding: Archiefwetenschap, afgerond in 2012.
Werkgever: Adviseur bij VHIC. Ik volgde de opleiding tijdens mijn huidige aanstelling. VHIC investeerde in tijd, reiskosten en inhoudelijke begeleiding.

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
Ik werk nu alweer zeven jaar in de DIV en het archiefwezen. In de eerste jaren heb ik de leergangen voor recordsmanagement bij VHIC gevolgd, toen ik nog bij de gemeente Ermelo werkte. VHIC is inmiddels drie jaar mijn werkgever. Ik was, toen ik daar in dienst kwam, op zoek naar een verbreding van mijn werkervaring, maar ook naar een verdieping van mijn theoretische kennis. Voor die verdieping hebben VHIC en ik een studieovereenkomst gesloten: zowel mijn directeur als ik wilden in een sterke wisselwerking tussen werk en studie investeren. Het is de master Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam geworden, die ik afgelopen november heb afgerond met het diploma Archivistiek A.

Wat is het belangrijkste wat je er geleerd hebt? Wat pas je het meeste toe?
Wat ik met name uit de studie heb gehaald is een versterkte gewaarwording van de ethische en maatschappelijke kant van ons vakgebied. Daar zit veel meer achter dan je in eerste instantie denkt. Ook ben ik archiefbeheer fundamenteler als één geheel gaan zien, in tegenstelling tot het benadrukken van een scheidingslijn tussen DIV en archiefwerk. Naast je vaardigheden en theoretische kennis beïnvloedt het dus ook je attitude. Ook biedt de studie veel voor mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en de internationalisering van ons vakgebied. Er is ruimschoots aandacht voor recente technologische ontwikkelingen en de invloed daarvan op de manier waarop wij archief beschrijven en onderzoeken. Een leuke uitdaging was het feit dat ik mijn eigen werkopdracht voor de duale fase moest acquireren. De meeste studenten van de opleiding werken toch bij een archiefdienst, hoewel de werkzaamheden ook flink uiteen lopen. Dat levert ook interessante – soms zelfs verhitte! – discussies op, die je goed kunt gebruiken om een onderzoekende houding aan te leren. Ik denk dat ik dat laatste ook het meeste toepas in mijn dagelijks werk.

Heeft de opleiding aan je verwachtingen voldaan? Zou je deze opleiding aan iemand aanbevelen?
Of ik de opleiding zou aanbevelen, hangt af van wat je van een opleiding wilt. Als je op zoek bent naar theorie, discussie en wetenschappelijk onderzoek, dan is dit de aangewezen opleiding. Als je meer praktijkgericht opgeleid wilt worden is Archivistiek B geschikter. Een nadeel is dat veel mensen de studie als tweede studie volgen. Dan val je al direct in de categorie voor instellingscollegegeld. Dat is onmiskenbaar een bedreiging voor de opleiding, en daarmee voor de kwaliteit van ons vakgebied.

Aan de slag in je eigen praktijk
– het verhaal van Mariëlle ten Berge –

Mariëlle ten BergeMariëlle ten Berge
Opleiding: HMDI, afgestudeerd juni 2011.
Werkgever: Provincie Utrecht. Opleiding gevolgd voor Kabinet CvdK, een onderdeel van de provincie Utrecht. Na de opleiding werd ik van uitvoerend DIV-medewerker nu adviseur documentaire processen.

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
Voor mijn functie (DIV-medewerker A) moest ik SOD II doen. Ik heb zelf aangegeven dat ik graag de volledige hbo-opleiding wilde doen, omdat deze opleiding me een goede aanvulling leek op mijn werkzaamheden en een goede investering in de toekomst (veranderende organisatie, etc.).

Wat is het belangrijkste wat je er geleerd hebt? Wat pas je het meeste toe?
De vaardigheden op het gebied van presenteren, adviseren en inzicht in eigen gedrag en gedrag van collega’s/klanten. Die pas ik ook het meeste toe. En enerzijds de modellen (bijvoorbeeld op het gebied van samenwerken) en anderzijds de praktische toepassing. Je gaat er echt mee aan de slag in je eigen praktijksituatie.

Heeft de opleiding aan je verwachtingen voldaan?
Zou je deze opleiding aan iemand aanbevelen? Ik ben meer dan voldaan. Waar de SOD I (oude stijl) nog meer alleen op de inhoud gericht was, is deze opleiding een goede mix van vaardigheden en kennis. Waar haal je de kennis, hoe bereik je je doel? Ook om de klantvraag goed te kunnen vertalen en een goed advies te kunnen geven.
Ja, ik zou deze opleiding aanraden. Er zijn docenten vanuit de praktijk, die een goede vertaalslag maken van theorie naar je eigen situatie. Het is een behoorlijke belasting qua uren, maar deze opleiding bereidt je wel voor op de veranderende wereld van informatievoorziening. Nieuwe ontwikkelingen worden goed meegenomen in de opleiding.

Toegevoegde waarde
– het verhaal van Miranda Friederich –

Miranda FriederichMiranda Friederich
Opleiding: Leergang Recordmanager (LRM) van VHIC, afgerond september 2012.
Werkgever: Documentair medewerker bij de gemeente Moerdijk, met als hoofdtaak: analoge dossiervorming. Hiervoor werkte ik bij de gemeente Barendrecht (dossiervorming) en de gemeente Zevenbergen (postregistratie). In 1988/1989 volgde ik de opleiding SOD I en later nog een paar losse cursussen.

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
In 2009/2010 hebben we met ons hele team DIV een incompany-opleiding ‘DIV naar een digitale omgeving’ gevolgd. Na die gezamenlijke opleiding kregen de medewerkers van DIV de kans aangeboden om nog een individuele opleiding te volgen, die door de werkgever werd vergoed. Mijn keuze is toen gevallen op de opleiding LRM, omdat die het meeste aansloot bij mijn huidige functie, informatieconsulent en kwaliteitsbewaker.

Wat is het belangrijkste wat je er geleerd hebt? Wat pas je het meeste toe?
Ik vond het een leerzame opleiding met een goede afwisseling van theorie en praktijk. De theorie die je krijgt, zet je aan het denken over de praktijk in je eigen organisatie. De opleiding bestond uit vijf blokken die telkens werden afgesloten met een praktijkopdracht. Met het schrijven van een eindopdracht (PML), toegespitst op je eigen organisatie en de verdediging daarvan, rond je de opleiding af. Het onderwerp van mijn eindopdracht was: digitaal zaakgericht werken in relatie met een KCC.
De onderdelen die mij het meeste zijn bijgebleven zijn verandermanagement en projectmanagement. Bij de gemeente Moerdijk zitten we nu midden in het project ‘Orde op zaken, zaken op orde: Moerdijk digitaal’. We voeren fasegewijs per team digitaal zaakgericht werken in. De theorie op de onderdelen verandermanagement en projectmanagement pas ik dagelijks toe binnen dit project. De opleiding heeft zeker toegevoegde waarde voor mijn functie en mijn persoonlijke ontwikkeling.

Heeft de opleiding aan je verwachtingen voldaan? Zou je deze opleiding aan iemand aanbevelen?
De opleiding heeft aan mijn verwachtingen voldaan en ik beveel de LRM zeker aan. Dit heb ik zelfs al een keer gedaan. De opleiding sluit goed aan op de dagelijkse praktijk, met name bij gemeenten. Verder vind ik het altijd erg leuk en interessant om te horen hoe het in andere organisatie eraan toe gaat. Het uitwisselen van ervaringen met medecursisten binnen je eigen vakgebied is altijd een prettige en nuttige bijkomstigheid.

De basis
– het verhaal van Ivan Ho –

Ivan HoIvan Ho
Opleiding: SOD I, december 2011.
Werkgever: Mijn huidige werkgever is de gemeente Moerdijk. Dit is niet de werkgever waarbij ik de opleiding heb gevolgd (dat was bij de gemeente Etten-Leur).

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
Dit was noodzakelijk om een basis te hebben in het DIV-vak. Ik was namelijk helemaal nieuw in het DIV-vak en kon hierdoor de benodigde kennis opdoen.

Wat is het belangrijkste wat je er geleerd hebt? Wat pas je het meeste toe?
Je leert van alles, maar er is mij niet iets specifieks bijgebleven. Het waren vooral de dingen die je dagelijks doet: post registreren, archiveren, enz. Het registreren van documenten pas ik nu dagelijks toe.

Heeft de opleiding aan je verwachtingen voldaan? Zou je deze opleiding aan iemand aanbevelen?
Ik verwachte een opleiding die de basis voor het DIV-vak vormde; hieraan voldeed de opleiding. De kennis die ik opdeed kon ik vaak op mijn werk toepassen.
Ik zou de opleiding aanbevelen aan mensen die nieuw zijn in het DIV-vak en een basis willen opdoen; voor degene die meer diepgang zoeken, zou ik de opleiding niet aanbevelen. Het ligt eraan wat de persoon zoekt, het was vooral een algemene opleiding.

De gebruiker centraal
– het verhaal van Lianne van der Laan –

Lianne van der Laan
Opleiding: Bachelor Informatiemanager (nu Informatie en Media) aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) 2004-2008 en Master Documentaire Informatiewetenschap (nu Culturele Informatiewetenschap) aan de Universiteit van Amsterdam 2007-2009.
Werkgever: Junior Informatiespecialist bij AFM (Autoriteit Financiële Markten), de opleiding(en) zijn niet via de werkgever gevolgd.

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
Ik voelde mij erg aangetrokken door de spin-in-het-webkant van de opleiding, de tussenpersoon tussen informatiemanagement en de business: hoe moet informatiemanagement eruitzien, zodat de informatiesystemen optimaal werken, de gebruiker tevreden is en de juiste informatie bij de juiste persoon terechtkomt.

Wat is het belangrijkste wat je er geleerd hebt? Wat pas je het meeste toe?
Op de HvA stond het vakinhoudelijke centraal: de kennis die je nodig hebt om echt die spin in het web te kunnen worden. Hier is de basis gelegd. Op de universiteit ging het meer om verdieping: zelf bedenken wat nodig is en dit verder uitwerken. Mijn afstudeeropdracht voor de TU Delft was een uitdagende en leerzame periode.
Wat het meest belangrijk is, is het centraal stellen van de gebruiker. Bij het uitdenken van informatiestructuren moet je rekening houden met de eisen en de wensen van de gebruikers van de structuren/systemen. We zijn vaak te veel bezig met zelf bedenken wat de beste oplossing is. Dit kan misschien vanuit ons vakgebied wel de beste oplossing zijn, maar voor de gebruiker bijvoorbeeld een te ingewikkelde oplossing. Hoewel we allemaal weten dat we het voor de gebruiker of de klant doen, wordt dit toch vaak (ook door mij) vergeten.

Heeft de opleiding aan je verwachtingen voldaan? Zou je deze opleiding aan iemand aanbevelen?
De opleidingen zelf voldeden aan mijn verwachtingen. Op de HvA is de basis gelegd die ik verder heb uitgediept op de UvA. Vooral de verdieping op de UvA was voor mij erg leerzaam. Voor beide opleidingen geldt wel dat de aansluiting op de praktijk beter ontwikkeld kan worden.
Het vakgebied is erg gevarieerd met veel verschillende richtingen, waarin je je kan ontwikkelen. Bibliotheek en/ of archief, informatie en/of kennis, technisch en/of functioneel, informatiespecialist en/of functioneel beheerder, post en/of archief, DMS en/of zaaksysteem, DSP en/of ZTC, nieuwe en/of traditionele media/informatiebronnen: het zijn allemaal termen die bij ons vakgebied horen.

Grootste leermeester
– het verhaal van Reny Koedijk –

Reny Koedijk
Opleiding: Informatiedienstverlening en -management (IDM) aan de HvA, afgerond in 2002. Aansluitend masterstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW), afgerond in 2004.
Werkgever: Autoriteit Financiele Markten.

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
Tijdens mijn middelbare school periode kon ik nog niet goed bedenken wat ik wilde doen en heb ik een beroepstest gedaan. Daaruit volgde het advies dat de opleiding IDM in Amsterdam, en dan specifiek de leerroute Archivistiek, wat voor mij zou zijn. Zo gezegd, zo gedaan.

Wat is het belangrijkste wat je er geleerd hebt? Wat pas je het meeste toe?
Van een stagebegeleider tijdens mijn derdejaars hbo-stage heb ik het wijze advies gekregen dat ik ook ervaring moest opdoen bij overheidsinstellingen, omdat mijn stageplek en tevens eerste werkgever een beursgenoteerd bedrijf was. Een beursgenoteerd bedrijf is niet verbonden aan de Archiefwet, dus de benadering hoe je naar informatie kijkt, is anders. Het belang van informatie werd in die periode in ieder geval minder belangrijk, gezien dan de ervaring die ik nu opdoe.
De basiskennis van het hbo pas ik het meeste toe, maar ook van de masterstudie in Groningen. Deze studie was misschien wel heel wat anders dat mijn hbo-studie, maar op allerlei vlakken heeft die studie me vele elementen gebracht die ik in mijn dagelijkse werk nog steeds toepas. Vooral op het gebied van vaardigheden, zoals het benaderen van verschillende vraagstukken en de uitwerking ervan op papier of de wijze van overbrengen door in gesprek te gaan. Maar de grootste leermeester blijft toch echt de praktijk en de kansen die je werkgever je biedt om je verder te blijven ontwikkelen. Waar voorheen het vakgebied gericht was op uitvoer, beweegt het nu naar regie en adviestaken. Hierin zijn ook de functioneelbeheertaken van applicaties belangrijker geworden. Dit brengt ook andere vaardigheden met zich mee. Projectmanagement is een belangrijk keyfactor. Daarbij is de samenwerking met informatisering essentieel. Je moet dezelfde taal spreken als een IT’er, maar ook op de hoogte zijn van de methodieken die IT toepast. Het zou niet verkeerd zijn als de huidige opleidingen hier meer op inspringen.

Heeft de opleiding aan je verwachtingen voldaan? Zou je deze opleiding aan iemand aanbevelen?
Absoluut, maar theorie en praktijk blijven altijd anders. Vooral met dit vakgebied, waar de ontwikkelingen op digitaal gebied snel gaan en de invloed van social media nu groot is. In mijn studietijd, alweer ruim tin jaar geleden, stond het er heel anders voor. Maar natuurlijk blijft de kern hetzelfde. Ik ben erg tevreden over mijn studiekeuze destijds. Ik heb mij verder ontwikkeld in een vakgebied dat in beweging is en me uitdaagt. Me daardoor soms letterlijk ‘dwingt’ me verder te ontwikkelen. Een belangrijk element om te kiezen voor deze studie is dat informatie ‘overal’ is en dat betekent dat je voor vrijwel iedere soort organisatie kan werken. Daardoor krijg je naast je eigen taken ook veel algemene kennis mee. Een beetje nieuwsgierig zijn van aard is mooi meegenomen in dit vakgebied, want om je werk goed te doen moet je op de hoogte zijn van de processen in de organisatie. Dat betekent dat je informatie moet vergaren, maar ook in gesprek moet gaan met de klanten waarvoor je het doet.

Analytische aanpak
– het verhaal van Fabio Ghinato –

Fabio Ghinato
Opleiding: Ik volg de deeltijdopleiding Informatie & Media aan de HvA ,een afstudeerrichting van Media, Informatie en Communicatie. Beoogde afronding in 2015.
Werkgever: Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
Tot twee keer toe ben ik aan een voltijdopleiding begonnen en beide keren kwam ik erachter dat die niet de juiste keuze voor mij was. In de tussenperiodes ben ik gaan werken en kwam toen ook met het vakgebied Informatiemanagement in aanraking. Ik wilde voor mezelf nog wel een diploma halen, maar was ook al gewend geraakt aan fulltime werken. Om die reden ben ik gaan kijken naar het aanbod van deeltijdopleidingen en vond zo deze opleiding!

Wat is het belangrijkste wat je er geleerd hebt? Wat pas je het meeste toe?
Ik ben natuurlijk nog volop aan het leren, maar wat mij tot nu toe het meeste is bijgebleven is het analytisch aanpakken van problemen en klantgericht/doelgroepgericht denken.
Ik zou niet één ding uit de opleiding kunnen noemen wat ik nu het meeste toepas. Door de combinatie van praktische en theoretische modules word je vrij breed opgeleid. Hierdoor ben je in de toekomst op vele vlakken inzetbaar.

Heeft de opleiding aan je verwachtingen voldaan? Zou je deze opleiding aan iemand aanbevelen?
Tot nu toe voldoet de opleiding aan mijn verwachtingen. Er zijn wel een aantal modules geweest waar ik het nut niet helemaal van inzag, maar die kom je bij elke opleiding tegen. Over het algemeen ben ik tevreden over de opleiding.

Technische kennis
– het verhaal van Dennis Curvers –

Dennis CurversDennis Curvers
Opleiding: Informatie Management bij GO opleidingen te Voorburg, afronding naar verwachting juli 2013.
Werkgever: Sinds 2006 ben ik werkzaam bij een farmaceutisch productiebedrijf in de kop van Noord-Holland, de opleiding volg ik via deze werkgever.

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
In oktober 2009 ben ik begonnen als manager Informatie Management, eerder bestond deze functie binnen het bedrijf niet. Via het zoeken naar een passende opleiding op internet kwam ik bij GO opleidingen terecht. De beschrijving van de eenjarige opleiding voor Informatie Management leek voor mij aan te sluiten op de werkzaamheden die ik uitvoer, daarom heb ik hiervoor gekozen.

Wat is het belangrijkste wat je er geleerd hebt? Wat pas je het meeste toe?
De technische kennis die ik heb opgedaan in de module ‘Inhoudelijk toegankelijk maken van informatie’, met name voor classificeren, het gebruik van thesauri en het bepalen van de term ‘relevantie’, zijn mij tot nu toe het meest bijgebleven. Ik heb ook enkele voor mij nieuwe modellen leren kennen die ik vast nog vaker zal gebruiken.
Ik volg de opleiding nu voornamelijk om te toetsen of ik de afgelopen drie jaar niet voor niets bezig ben geweest, omdat ik eerder geen opleiding in dit vakgebied heb gevolgd. Gelukkig is dat vooralsnog niet het geval. Technische vaardigheden (zoeken, indexeren) en managementvaardigheden (plannen, analyseren) die in de opleiding aan bod komen, pas ik dagelijks toe.

Heeft de opleiding aan je verwachtingen voldaan? Zou je deze opleiding aan iemand aanbevelen?
Ik heb de opleiding nog niet afgerond, dus ik kan hier nog geen uitspraak over doen. Tot nu toe ben ik tevreden over drie van de vier reeds gevolgde modulen.
Ik zou deze opleiding aanbevelen voor iedereen die begint in het vak informatiemanagement en hier nog geen voorkennis van heeft. De opleiding is breed opgezet en enige technische kennis en ervaring met het schrijven van documenten is aanbevolen.

Met lef zaken aanpakken
– het verhaal van Jean-Luc Rouvroye –

Jean-Luc Rouvroye
Opleiding: LADO, afgerond februari 2012.
Werkgever: Adviseur Zaakgericht Werken bij de gemeente Uden.

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
De meeste opleidingen zijn gericht op het DIV-domein. De LADO is algemener en omvat eigenlijk het hele gebied van informatiebeheer. Zaakgericht werken, website en backoffice-applicaties zijn niet het DIV-domein. Je ziet dat DIV-afdelingen (vaak tegen wil en dank) richting digitalisering zijn geschoven, maar dat ze nu links en rechts worden ingehaald door beheerders van zaaksysteem, CMS en allerhande andere applicaties.

Wat is het belangrijkste wat je er geleerd hebt? Wat pas je het meeste toe?
De boodschap is simpel: gebruik je boerenverstand. Overal zijn werkgroepen die theoretische modellen hebben ontwikkeld en het lijkt wel alsof commerciële partners verzinnen wat je als gemeente nodig hebt. Denk goed na wat je écht nodig hebt en beperk je tot datgene. Misschien is nog wel het allerbelangrijkste dat je ‘gewoon’ begint. Eindeloos plannen maken leidt tot niets. Probeer je projectplan op maximaal één A4’tje op te stellen en begin gewoon en stel gaandeweg het project bij. Inmiddels kan ik uit ervaring zeggen dat het écht zo werkt. Ook een groot scanproject is binnen de planning afgerond (en ruim binnen het budget).
Met lef zaken aanpakken, paste ik het meest toe. Inschatten met wat voor mensen je hebt te maken en daarop je plannen bijstellen en afstemmen.

Heeft de opleiding aan je verwachtingen voldaan? Zou je deze opleiding aan iemand aanbevelen?
Ja, maar ik had veel meer theorie verwacht. Ik heb veel kunnen oefenen met gesprekken en rollenspellen.
Ik zou deze opleiding niet alleen aan mensen met een DIV-achtergrond aanbevelen, maar breder. Ik denk dat ICT’ers er ook veel aan kunnen hebben. Met name om te begrijpen hoe de gebruikers denken en nieuwe werkwijzen ervaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *