14 augustus 2023

Enquête Selectielijst archiefbescheiden 2020

image for Enquête Selectielijst archiefbescheiden 2020 image

Onder begeleiding van de Adviescommissie Archieven van de VNG wordt de Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 geëvalueerd. Onderdeel van deze evaluatie is een enquête. Doet u ook mee?

De enquête moet een gedragen beeld geven of de opzet van de Selectielijst deugdelijk en uitvoerbaar is en moet als basis dienen voor de actualisatie van de Selectielijst 2020. Onderzoekers van Berenschot en Statisfact ontwikkelden de enquête op basis van diepte-interviews.

Vul de enquête in via https://survey.statisfact.eu/wix/p310796869003.aspx, dit duurt ongeveer 20 minuten. U kunt de enquête anoniem invullen, de deadline is 31 augustus. De vragen zijn zo opgesteld dat de uitkomst een representatief, betrouwbaar en gedragen beeld geeft van de werkbaarheid van de Selectielijst. Heeft u tijdens het invullen van de enquête vragen, neem dan contact op met Jonne Schaafsma: jonne.schaafsma@vng.nl. NB: de enquête is door iedereen in te vullen. Heeft u collega’s die de vragen in deze enquête ook kunnen beantwoorden, stuur dan de link door! 

In de enquête zijn 2 vragen verwerkt over een verdiepende sessie die we houden op 14 september van 09.00 tot 11.00 uur. Deze sessie is bedoeld om de resultaten van de enquête te verdiepen en te vertalen naar verbeterrichtingen. Als u behoefte heeft om deze verdiepende sessie deel te nemen dan kunt u dat laten weten via de enquête.

De uitkomsten van de enquête en de verdiepende sessie worden door Berenschot en Statisfact verwerkt tot een conceptrapportage die wordt aangeboden aan de Adviescommissie Archieven. De terugkoppeling van de Adviescommissie wordt verwerkt in een definitieve eindrapportage, die we eind oktober presenteren. De eindrapportage wordt gedeeld via de website van de VNG en het VNG-forum Selectielijst archiefbescheiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *