1 november 2010

‘Enterprise Information Management’

image for ‘Enterprise Information Management’ image

Het boek heeft een mooie harde kaft en bevat een groot aantal schema’s en tabellen en een modulaire opbouw, waarbij de structuur van het geheel direct duidelijkheid lijkt te bieden.

Het boek heeft een mooie harde kaft en bevat een groot aantal schema’s en tabellen en een modulaire opbouw, waarbij de structuur van het geheel direct duidelijkheid lijkt te bieden.

Veel informatie
Dan uiteraard de diepte in om een oordeel te kunnen geven over de driehonderd inhoudelijke pagina’s. Dan blijkt voor mij dat de fusie (de ondertitel van het boek) zorgt voor een vorm van zeeziekte. Het vak van DIV is wat ver verwijderd van Business Intelligence (BI), waardoor het boek op dat gebied nogal complex is en delen opnieuw gelezen moeten worden om te begrijpen wat er bedoeld wordt. Die verloren tijd wordt dan wel weer ingehaald bij het onderdeel Content Management, waarbij ik gemakkelijk door de meer bekende tekst heen kan laveren. De structuur zorgt ervoor dat ook de relatie met BI weer duidelijker wordt. Een en ander betekent dat je veel informatie opdoet, waarbij je ondanks de volledigheid van het boek, soms nog wat meer uitleg zou wensen. De uitgebreide bibliografie geeft daar overigens de mogelijkheid toe.

Enterprise Information Management

Structuur
De eerder genoemde structuur (architectuur) van ‘Enterprise Infomation Management’(EIM), op basis waarvan het boek is geschreven geeft voldoende houvast om gemakkelijk terug te keren naar een specifiek onderdeel.
Het is bijvoorbeeld mooi om te zien dat onze content (ongestructureerde content) integreert met business intelligence (gestructureerde content), waarbij de juiste zoek- en vindsystemen kunnen zorgen voor een waardevolle uitkomst (combinatie). De structuur is verduidelijkt door een matrix van zestien vlakken, ieder vlak met eigen relaties. Bijvoorbeeld: ‘creëren’ is gerelateerd aan Content Management en Verzamelen, ‘weten’ is gerelateerd aan EIM en Consumeren.

Eenmaal de structuur tussen de oren geeft het boek een goed begrip van de mogelijkheden die deze biedt voor het beheren en beheersen van de informatievoorziening. Voor studenten (dus ook voor het onderwijs) biedt dit boek een gezonde uitdaging, een mooi naslagwerk en een zodanig overzicht van dit gecombineerde vakgebied dat je met vertrouwen gesprekken kunt aangaan met ICT’ers en informatiearchitecten.

Punten van kritiek
Het is een papieren uitgave van een formaat, waarbij het regelmatig jammer is dat tabellen en dergelijke niet uitvergroot kunnen worden. Soms is een vergrootglas nodig. Wanneer het boek uitgegeven wordt als e-document en leesbaar is op een e-reader, zou dat meer recht doen aan de inhoud en vorm. Maar misschien komt dat nog.

Een andere puntje van kritiek is de consequente taalfout bij het enkelvoud ‘aantal’ dat meervoudig wordt vervoegd. Er is echter maar een beperkt aantal mensen dat dit überhaupt goed doet (laten we dat dan voortaan maar als goed Nederlands beschouwen!).

Conclusie
Een goed, volledig en bruikbaar boek dat een plaats hoort te krijgen bij allen die zich bezig houden met het managen van informatie. Als dit ingepast kan worden in de bekende architecturen (NORA e.d.) zal er zeker sprake zijn van begrip voor elkaar (ICT, DIV, Info-Architect) en kan de ‘enterprise’ daar voordeel uit putten.

 

hvanrijn@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *