18 december 2023

Utrechts ABC van digitale ethiek

image for Utrechts ABC van digitale ethiek image


Met nieuwe technologische toepassingen kunnen en mogen we best een hoop doen. Maar kunnen we onze keuzes ook fatsoenlijk uitleggen? Zeker wanneer het gemakkelijker wordt om data tussen partijen te delen, kan dit nog weleens dilemma’s opleveren.

Willen we dit, en kunnen we dit met goed fatsoen uitleggen? Met deze twee vragen raak je het thema van digitale ethiek. Bij de gemeente Utrecht komen we – net zoals iedere andere overheid – genoeg van onze dagelijkse digitale dilemma’s tegen. Om de gesprekken rond deze dilemma’s op een gestructureerde manier te voeren en om digitale ethiek als thema in onze organisatie te borgen, hebben we dan ook een methode ontwikkeld: Uthiek.

Met Uthiek (Utrechtse ethiek) zorgen we ervoor dat we verantwoord digitaliseren. We willen natuurlijk zo veel mogelijk gebruikmaken van de kansen die nieuwe technologieën ons bieden, terwijl we het risico op ongewenste neveneffecten willen voorkomen.

Zo ook wanneer het met de Data Governance Act (DGA) relatief gezien makkelijker wordt om data met andere partijen te delen. Als adviseur Uthiek ben ik zulke cases vaker tegengekomen. We willen bijvoorbeeld data over uithuisplaatsingen delen met onze ketenpartners om mensen nog sneller te kunnen helpen. Of we willen ANPR-data met het CBS delen voor betere beleidsvorming.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 30: Dataficatie. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *