6 december 2023

Europese impuls aan hergebruik van gegevens

image for Europese impuls aan hergebruik van gegevens image

In 2019 kwam Brussel met de Open Data Richtlijn, een herziening van eerdere richtlijnen rond het hergebruik van overheidsinformatie. Momenteel wordt deze richtlijn geïmplementeerd in onze nationale wetgeving. Verder staat de Data Governance Act (DGA), het nieuwste kader rond hergebruik, op het punt om ingevoerd te worden per 23 september 2023. De vraag doemt op wat deze kaders voorschrijven over gegevens, hoe zij in elkaars verlengde liggen en wat de betekenis van deze kaders is voor hen die zich bekommeren om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie.

The Digital Decade beschrijft de lange­termijnvisie van de Europese Commissie om Europa te transformeren en te versterken op het gebied van digitalisering. De ambitie is om tegen 2030 Europa als een gezaghebbende digitale entiteit te positioneren. The Digital Decade richt zich op verschillende aspecten van digitalisering en stelt ambitieuze doelen om het digitale potentieel van Europa te benutten. Deze gidsrol in het digitale tijdperk dient economische groei te bevorderen, innovatie te stimuleren en de bescherming van (persoons)gegevens te waarborgen. Europa balanceert met deze visie tussen het Amerikaanse model. dat bijna compleet uitgaat van de vrije markt, en het Chinese model, dat gebaseerd is op de almacht van de centrale overheid.

Als onderdeel van The Digital Decade is de European Data Strategy ontwikkeld. Deze heeft tot doel een gemeenschappelijk kader te bieden voor het delen, gebruiken en beschermen van gegevens in de gehele Europese Unie. De nadruk ligt op het creëren van een interne markt voor gegevens en het versterken van de digitale soevereiniteit van Europa. De interne markt voor gegevens sluit aan bij de regels rondom de inrichting van de interne markt voor goederen, diensten en mensen. Vrij vervoer van deze zaken is inmiddels gemeengoed dat zich tot in de haarvaten van de Europese identiteit heeft genesteld. Deze beweging dient uiteraard gepaard te gaan met het waarborgen van Europese waarden en grondrechten. Met de Open Data Richtlijn en de DGA wordt een wettelijke basis gegeven ter uitwerking van deze strategie.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 30: Dataficatie. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *