1 januari 2009

Gebruikers Verseon slaan handen ineen

image for Gebruikers Verseon slaan handen ineen image

Allang bestond bij een groot aantal gebruikers van Verseon de behoefte om het hoofd te bieden aan de ontwikkelingen en de veranderende wetgeving die zich in rap tempo aandienen, met name bij de overheid. Leverancier Circle software staat voor diverse en vaak uiteenlopende verzoeken van gebruikers om softwareoplossingen te bieden. Waar leg je dan de prioriteit als commerciële marktpartij? Ook van deze kant is er een grote behoefte aan input.

Allang bestond bij een groot aantal gebruikers van Verseon de behoefte om het hoofd te bieden aan de ontwikkelingen en de veranderende wetgeving die zich in rap tempo aandienen, met name bij de overheid. Leverancier Circle software staat voor diverse en vaak uiteenlopende verzoeken van gebruikers om softwareoplossingen te bieden. Waar leg je dan de prioriteit als commerciële marktpartij? Ook van deze kant is er een grote behoefte aan input.

Onder één noemer
Tijd dus als gebruikers van Verseon om de handen ineen te slaan. Initiatiefnemer gemeente Bernheze vond het belangrijk genoeg om André Plat te vragen om de gebruikersvereniging op te starten. Inmiddels heeft de kersverse vereniging zich gepresenteerd op de Circle-relatiedag die werd gehouden op 30 oktober 2008. Onder de eerste achttien leden zijn grootgebruikers van Verseon, zoals de gemeenten Leeuwarden, Moergestel, Soest, Gouda en Barendrecht. De eerste gebruikersbijeenkomst werd op 25 november jl. gehouden in Bernheze. Tijdens de bijeenkomst werd de uitwerking van het Documentair structuurplan (DSP) besproken, samen met Circle software en VHIC (leverancier van de i-navigator, een systeem om het DSP in vast te leggen). Schoorvoetend, maar met een duidelijk doel voor ogen, trachtten de deelnemers elkaar te vinden en hun praktische problemen en ideeën onder één noemer te brengen.
De vereniging zoekt nog naar een strategische beleidsvisie en missie voor de vereniging. Best lastig soms, maar er zijn voldoende gemeenschappelijk belangen om met de leverancier aan tafel te gaan. Uiteindelijk zal de samenwerking ook moeten leiden tot het vernieuwen en verbeteren van de Verseon-softwarepakketten.
Het jaarplan 2008-2009 is veelbelovend: de koppelingen van het midofficesysteem met GBA en BAG, office-integratie, de koppeling met het gegevensmagazijn, digitale handtekening, substitutie enzovoort zijn de vraagstukken waar het komend jaar samen met Circlesoftware binnen Verseon naar een oplossing wordt gezocht.

Zelfstandig
Hoewel het initiatief van de gebruikersvereniging bij een aantal gemeenten lag, wil men het ledental zo veel mogelijk uitbreiden. Het hele verhaal wordt door de vereniging zelf als volgt samengevat:

“Vooral minder vrijblijvende afspraken, verbetering van opdrachtgeverschap en samenwerking tussen gemeenten op basis van afspraken en projectplannen is kansrijk. Verder zijn gemeenten individueel verantwoordelijk voor het maken van goede afspraken met de leverancier en het realiseren van procesmanagement op die afspraken. Kennis en beïnvloeding van de ontwikkeling van het pakket alsmede de rechten van de gemeenten op basis van het onderhoudscontract en het gezamenlijk inzetten van talen ten en onderlinge afstemming kan het beste vorm krijgen door een gebruikersvereniging op te zetten. De leverancier is akkoord, onderschrijft deze zienswijze, juicht een dergelijke organisatie en werkwijze toe en wil hier ook in bijdragen.”

De gebruikersvereniging is een zelfstandige vereniging. Er is geen andere relatie met Circle dan de samenwerking om te komen tot verbetering en vernieuwing van software. Daartoe wordt twee maal per jaar met de directie van Circle vergaderd.

Het behoeft geen betoog dat uiteindelijk deze samenwerking ook financieel lucratief zal worden wanneer men gezamenlijk ontwikkelingskosten kan delen.
Mocht er belangstelling zijn om lid te worden of behoefte zijn aan meer informatie dan kan contact worden gezocht met de secretaris van de vereniging: Mariëlla de Rooij, per adres: Gemeente Moerdijk, mariella.de.rooij@moerdijk.nl.

g.lazet@bernheze.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *