28 november 2022

Gewoontes doorbreken voor een betere informatiehuishouding

image for Gewoontes doorbreken voor een betere informatiehuishouding image

De overheid vindt het belangrijk dat ze door burgers wordt ervaren als een betrouwbare en transparante partner. Dat vraagt wat van ambtenaren. Hoe krijg je de ambtenaren mee om anders te gaan werken in hun dagelijkse drukte?

Om daar meer inzicht in te krijgen heeft MarketResponse in opdracht van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) en het programma Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het rijksbrede onderzoek Inzicht in gedragsbepalers om goed om te gaan met overheidsinformatie uitgevoerd. Afgelopen september maakten ze de resultaten bekend.

Open overheid
‘Informatiehuishouding bij de rijksoverheid kan en moet beter. Daarnaast worden we er ons steeds meer van bewust dat het een samenspel is van technische oplossingen en gedrag van medewerkers,’ licht Honzik Pavel, projectleider Gedrag in Overheidsinformatie (GO) bij RDDI, de aanleiding voor het onderzoek toe. ‘We moeten veel meer een open overheid worden. Vanuit het programma Open op Orde zijn daarvoor verschillende actielijnen gestart. Een daarvan gaat over de professionals die bij het rijk werken. Ambtenaren moeten ander gedrag gaan vertonen als het om informatiehuishouding gaat. In dit onderzoek hebben we achterhaald wat de reden ervan is dat ze dat niet op de juiste manier doen.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 23: In het hart van beleid. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *