1 september 2011

Gezocht: enthousiaste onconventionele Od-lezers!

image for Gezocht: enthousiaste onconventionele Od-lezers! image

Nieuwe ontwikkelingen bieden kansen, maar zorgen ook voor nieuwe vraagstukken. Zo ook de digitalisering op dit moment. Vanuit het oogpunt van de (eind)gebruiker biedt digitalisering veel nieuwe kansen: plaatsonafhankelijk werken, gemakkelijker samenwerken, delen van informatie, netwerkmogelijkheden et cetera.

Nieuwe ontwikkelingen bieden kansen, maar zorgen ook voor nieuwe vraagstukken. Zo ook de digitalisering op dit moment. Vanuit het oogpunt van de (eind)gebruiker biedt digitalisering veel nieuwe kansen: plaatsonafhankelijk werken, gemakkelijker samenwerken, delen van informatie, netwerkmogelijkheden et cetera.
En vraagstukken zijn bijvoorbeeld: waar staat de informatie die ik nodig heb (m.a.w. hoe lang moet ik zoeken totdat ik het juiste stuk heb)? Hoe weet ik zeker dat dit de juiste informatie is? Waar moet/ kan ik welke informatie opslaan? Welk wachtwoord had ik ook alweer voor dit systeem?
Vanuit ons vakgebied zijn er genoeg kansen (gebruikersvriendelijker maken van het opslaan van informatie voor de gebruiker, creëren van overzicht voor de organisatie, maken van rapportages, verminderen van het aantal keren van opslaan, meervoudig gebruik et cetera), maar zijn er ook diverse vraagstukken waar we op dit moment mee worden geconfronteerd, zoals:

  • Welke informatie is tegenwoordig archief(waardig) of kan het onderscheid eigenlijk niet meer gemaakt worden? Waar vindt opslag plaats en hoe is die te ontsluiten?
  • Zijn de ordeningstechnieken die voor papier prima werkten, eigenlijk wel toepasbaar op een digitale omgeving of moeten we hier iets beters voor bedenken? En hoe efficiënt en effectief is het om gebruikers zelf te laten ordenen?
  • Vernietigen van stukken is ook al niet zo eenvoudig als vroeger; bij back-ups is het bijna onmogelijk, of in ieder geval erg omslachtig, om bepaalde data(sets) te vernietigen. Is er een andere oplossing? Bijvoorbeeld alles op een slimme manier bewaren op een centrale locatie?
  • Hoe gaan we om met alle verschillende opslagmiddelen en kanalen (o.a. computerschijf, e-mail, registratiesystemen, social media, smartphone)? Samenvoegen, koppelen of apart laten bestaan?
  • Is digitaal werken wel duurzaam, of komt er weer een nieuwe werkwijze binnen afzienbare tijd? Zijn de huidige opslagformaten nog in te zien over tien jaar?

Om deze vraagstukken op te lossen is Od dringend op zoek naar lezers die zin hebben in een uitdaging. Bent u deze onconventionele enthousiasteling, mail dan nu naar nevenstaand e-mailadres. Alvast bedankt.

 

e.a.m.maes@tudelft.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *