17 oktober 2023

Glashelder

image for Glashelder image

In maart presenteerden Instituut Maatschappelijke Innovatie en Open State Foundation het onderzoek Matglas (Bitly.ws/Ia94) naar de invoering van de Woo bij gemeenten, provincies en ministeries. Het onderzoek was wederom monnikenwerk, waarbij veel informatie handmatig verwerkt moest worden. Een aantal conclusies op een rij.

De inwerkingtreding van de Woo heeft geleid tot een nieuwe dynamiek. Overheden hebben het afgelopen jaar veel tijd en energie geïnvesteerd om te kunnen voldoen aan de ambities en verplichtingen van de nieuwe Woo. In alle bestuurslagen – rijk, provincies en gemeenten – zijn acties in gang gezet. Het gaat daarbij om het op orde brengen van de informatiehuishouding, het aanpassen van werkprocessen en het werken aan een cultuuromslag. Meer dan de helft van de overheden in dit onderzoek heeft inmiddels een Woo-contactpersoon die ook nog snel blijkt te reageren op een verzoek om contact.

Maar de afhandeling van Woo-verzoeken gaat nog steeds ondraaglijk traag. In 2022 zijn er in totaal 1.125 Wob- en Woo-verzoeken gepubliceerd op Rijksoverheid.nl. Ook dit jaar werden de maximale wettelijke termijnen voor het afhandelen van Woo-verzoeken zeer fors overschreden: in het jaar 2022 deden ministeries gemiddeld 167 dagen over een Wob- of Woo-verzoek. Dat is een stijging t.o.v. 2021 (161 dagen). De maximale wettelijke termijn van de Woo bedraagt 42 dagen. Ministeries doen dus gemiddeld vier keer langer over het beantwoorden van Woo-verzoeken dan wettelijk is toegestaan.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 29: 1 jaar Woo. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *