2 maart 2022

Goede keuzes maken begint bij goede informatie

image for Goede keuzes maken begint bij goede informatie image

Tussen Thorbecke en filterbubbel beschrijft hoe raadsleden zich beter kunnen informeren. Het boek is de neerslag van een onderzoek dat is uitge- voerd door VNG Realisatie en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en wil een bijdrage leveren aan het gesprek over de informatiepositie van de gemeenteraad in een steeds verder digitaliserende samenleving.

De informatiesamenleving kenmerkt zich door een toenemende stroom en mix van informatie. Niet alleen vanuit de eigen organisatie en netwerk- partners, maar ook via bijvoorbeeld social media, een informele stroom. Tussen Thorbecke en filterbubbel staat stil bij de rol die formele en informele kanalen en systemen in het werk van raadsleden spelen en stelt de vraag hoe deze kanalen en systemen het beste kunnen worden gebruikt. Want, zo zegt voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Bahreddine Belhaj in het voorwoord, ‘goed politiek leiderschap en goede keuzes maken begint bij goede informatie’. Het boek is ingedeeld in zeven korte hoofdstukken en biedt de lezer een beknopte leeswijzer. In elk hoofdstuk zijn de reflecties van een fictief raadslid opgevoerd met als doel de raadsleden een eigen geluid te geven.

Oproep
Hoofdstuk 1 gaat over maatschappelijke veranderingen en staat stil bij de grote verschillen tussen generaties. Waarbij de bottomline is dat iedere generatie anders met informatie omgaat. Hoofdstuk 2 gaat over de noodzaak om als raadslid weerbaar en betrouwbaar te blijven. De toegankelijkheid van betrouwbare informatie is daarbij van cruciaal belang. Tussen hoofdstuk 2 en 3 volgt een aantal prikkelende quotes van raadsleden uit eerder gehouden interviews. Het derde hoofdstuk gaat over informatiesystemen en de rol van de techniek. Hoewel de ontwikkelingen zeer snel gaan, is en blijft raadswerk secuur werk. In dit hoofdstuk en de twee hoofdstukken daarna worden raadsleden uitgenodigd om aan de hand van een aantal vragen hierover met elkaar in gesprek te gaan en de uitkomsten bij te houden in een tabel aan de hand van smileys. Dit laatste oogt een beetje simplistisch.

In hoofdstuk 4 gaat het over bestuurlijke informatiesystemen en hoe politiek en bestuur steeds meer onder een maatschappelijk vergroot- glas komen te liggen. Wie heeft het voor het zeggen en welke agenda is leidend? In hoofdstuk 5 gaat het over het maatschappelijke informatiesysteem en wordt ingezoomd in hoeverre het maatschappelijke gedrag een last of een zegen is. Met andere woorden, op welke wijze kan het contact met de inwoners zo effectief mogelijk worden ingevuld? In hoofdstuk 6 zien we dat urgente verhalen vaker klinken via lifestyle- en levensfasebubbels. Of met andere woorden: hoe te komen tot een eigentijdse en weerbare democratie. Na dit hoofdstuk volgen een aantal quotes van informatiemanagers, lokale media, procesmanagers en de griffie. Deze opzet werkt prikkelend en draagt mijns inziens bij aan de bedoeling van dit boek: het stimuleren van de dialoog tussen de meerdere hoofdrolspelers. In hoofdstuk 7 doet VNG Realisatie een oproep om mee te denken op welke wijze de informatiepositie van raadsleden versterkt kan worden en spoort ze aan hier over in gesprek te gaan met stakeholders.

Evaluatie
Het punt dat Tussen Thorbecke en filterbubbel wil maken is duidelijk. De ontwikkelingen op informatiegebied gaan zo snel dat het lastig is om bij te blijven. Dit is geen nieuw inzicht. Ook niet dat deze ontwikkelingen hard ingrijpen op de wijze waarop politiek wordt bedreven en wat dit betekent voor de relatie met de burger. Maar het is belangrijk dat de dialoog hierover wordt gevoerd. Dit boek biedt raadsleden een handvat om de discussie onderling en met stakeholders aan te gaan. Tussen Thorbecke en filterbubbel zal geen klassieker in zijn genre worden maar mag gezien worden als een liefdevol- le handreiking van de VNG aan de geïnteresseerde lezer.

Meer weten? Op de website van VNG Realisatie kunt u Tussen Thorbecke en filterbubbel; raadsleden in de informatiesamenleving downloaden of bestellen: https://bit.ly/2GBNOVA.

Tekst Edwin Driessen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *