1 augustus 2023

Enterprise architect en informatiespecialisten slaan handen ineen

image for Enterprise architect en informatiespecialisten slaan handen ineen image

Met het actieplan Open op Orde wil de Rijksoverheid de informatiehuishouding verbeteren. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zet het programma ENIGMA, Informatiehuishouding Open op Orde SZW zogenoemde GoedBewaard coaches in om medewerkers te ondersteunen bij het beter archiveren van hun informatie. Felix Poortman coördineert dit. ‘Ik hoop dat wat we nu opbouwen in 2026 onderdeel is van het dagelijks werk van ambtenaren.’

‘Het werken in deze multidisciplinaire teams is een nieuwe werkvorm,’ vertelt Willeke Ducaat, project- en programmamanager bij I-Interim Rijk, de organisatie die interim professionals inzet voor de rijksbrede I-ambities. ‘Wat we de laatste jaren merken, is dat de opgaven zo complex zijn dat je er niet komt met alleen een programmamanager en extra mensen. Kijk bijvoorbeeld naar het programma Open op Orde en de actieplannen die heel snel moesten worden opgesteld. Daarom zijn we in oktober 2021 begonnen om multidisciplinair samen te werken met Doc-Direkt, de rijksorganisatie en expert op het gebied van de informatie­huishouding. Wij brengen projectleiders en architecten in, en zij informatiespecialisten.’

Informatiehuishouding op orde
Inmiddels werken er 40 mensen in het samenwerkingsverband. Wanneer een organisatie een verzoek indient voor hulp bij haar informatiehuishouding, gaat een klein team van 2 tot 4 mensen op pad. ‘We komen ondersteunen en helpen bij de aanpak, en bij de inbedding van die aanpak in de organisatie,’ legt Ducaats collega Klasien Postma uit. ‘Uiteindelijk moet een organisatie het zelf ook kunnen.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit de Od special Open Huis IT&IV @Rijksoverheid. Lees hier verder

Beeld: Hilbert Krane

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *