6 maart 2024

Het dilemma van archivering by design

image for Het dilemma van archivering by design image

De laatste editie van Od van 2023 stond in het teken van archivering by design waarbij Erik Saaman, programmamanager Open op Orde bij het Nationaal Archief als gasthoofdredacteur de kar trok. Er werd een poll opgezet die de vraag stelde of het logisch is om informatiesystemen by design in te regelen, ondanks de weerbarstige praktijk waarin weinig tot niets lijkt te veranderen.

De resultaten van de poll, met 31 reacties die bijna gelijk verdeeld waren tussen instemming en afwijzing van de stelling, onthullen een genuanceerd beeld van de stand van zaken. Terwijl sommige collega’s kleine stappen richting verandering zien, geven andere aan dat de oude principes nog steeds overheersen en er een gebrek aan daadkrachtig bestuur is. Zo wordt onder andere gewezen op een veranderend bewustzijn bij leveranciers en op het flexibel omgaan met de diverse eisen. Geadviseerd wordt om heldere eisen en voorwaarden mee te nemen in de aanbestedingstrajecten en tegelijkertijd hier niet te rigide mee om te gaan. Het gesprek voeren over de diverse functionele eisen en hierin heldere keuzes maken, helpt al om meer in control te raken.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 33: KwaliteitsawardsLees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *