1 september 2009

Het Nieuwe Werken in Scheveningen

image for Het Nieuwe Werken in Scheveningen image

Ben Tiggelaar zet de toon in het Kurhaus. Hij geeft leuke eyeopeners waarmee je in je eigen werkomgeving aan de slag kunt. Waarom een dik rapport inleveren dat nauwelijks gelezen wordt? Laat een onhandig proces maar naspelen in een gymzaal. Laat maar in de praktijk zien hoeveel processtappen en herhalingen de voortgang bemoeilijken. Je hebt direct de aandacht van die nieuwe directeur en je hebt hem er ook direct van overtuigd dat dit anders moet.

Ben Tiggelaar zet de toon in het Kurhaus. Hij geeft leuke eyeopeners waarmee je in je eigen werkomgeving aan de slag kunt. Waarom een dik rapport inleveren dat nauwelijks gelezen wordt? Laat een onhandig proces maar naspelen in een gymzaal. Laat maar in de praktijk zien hoeveel processtappen en herhalingen de voortgang bemoeilijken. Je hebt direct de aandacht van die nieuwe directeur en je hebt hem er ook direct van overtuigd dat dit anders moet.
En hoe zorg je dat driehonderd mensen drie kwartier lang opletten bij je lezing? Ook daar weet Tiggelaar raad mee: elke tien minuten start hij een mediaspektakel met pittige muziek. Iedereen is geïnstrueerd om dan zijn buurman of -vrouw eens even stevig wakker te schudden. Zou dit ook allemaal bij ‘Het Nieuwe Werken’ horen?

Highlights
‘Het Nieuwe Werken’ wordt vervolgens door velen belicht en bediscussieerd. Als innovatie in de bedrijfsvoering, zoals bij de Rabobank. Vaak vanuit de invalshoek ‘documentmanagement’, zoals bij de Gemeente Amsterdam en bij CSM. Ook vanuit leren en opleiden, zoals bij Innovam. Hier wat inhoudelijke highlights. “

Rabo Unplugged
‘De verandering van binnenuit’ is de invalshoek van Henny van Egmond. Vanuit deze zienswijze vertelt hij over de ervaringen als ontwikkelaar van de nieuwe werkstijl bij de Rabobank onder de naam Rabo Unplugged. In 2005, hetzelfde jaar waarin Bill Gates zijn ‘white paper’ over het Nieuwe Werken publiceerde, startte de Rabobank met het programma. Kern van het programma is de integrale aanpak, waarbij ICT, HR en de fysieke omgeving in samenhang worden benaderd. De veranderstrategie is gebaseerd op het woord ‘verleiden’: medewerkers worden uitgenodigd deel te nemen aan Rabo Unplugged door een inspirerend beeld van de toekomst te schetsen op basis waarvan zij zelf in beweging komen.

Gemeente Amsterdam, Dienst Zorg en Samenleven
Ben Booij, projectleider, vertelt hoe de Dienst Zorg en Samenleving van de Gemeente Amsterdam naar aanleiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) haar gefragmenteerde uitvoeringsketen (vijf behandelende organisaties en veel handmatig werken) wist om te buigen naar een gestroomlijnde uitvoeringsketen. Minder schakels, een snellere levering en beter overzicht door gedeelde systemen, gegevens- en documentmagazijnen met als resultaat een tevreden klant, lagere kosten en machtiging tot substitutie.

Werkend leren, lerend werken bij Innovam, opleider in de mobiliteitsbranche
Wil Holland vertelt hoe Innovam voortdurend bezig is om de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven in de mobiliteitsbranche te bewerkstelligen. Inzet van (nieuwe) technologie biedt steeds meer mogelijkheden om ‘Het Nieuwe Leren’ en ‘Het Nieuwe Werken’ bij elkaar te brengen. Wil geeft ons een blik in de toekomst zoals Innovam die ziet.

Wereldwijd ECM voor CSM voor kennisborging en samenwerking
Michael van Grol en Paul van der Lecq delen met ons hoe een voedingsbedrijf dat werkzaam is in 24 landen met informatie voorziening omgaat. Om tegemoet te komen aan de strenge eisen in de voedselindustrie werkt CSM met een wereldwijd ECM. Met oog op kwaliteit worden hierin alle gegevens vastgelegd en gedeeld.

Het nieuwe werken betekent ook een nieuwe manier van leren
Traditioneel zijn we gewend de invoering van nieuwe technologie of veranderingen binnen de organisatie te ondersteunen met opleidingen. Uit onderzoek blijkt dat maar twintig procent van het leren plaatsvindt binnen georganiseerde leersituaties. Tachtig procent vindt plaats op de werkplek. Met het nieuwe werken is deze werkplek vaak niet meer in de buurt van collega’s. Learning Guide vertelt hoe we het informele leren optimaal kunnen onder steunen, ook in veranderende situaties die het gevolg zijn van het nieuwe werken.

Handzame boekjes
Bij ‘Het Nieuwe Werken’ horen ook nieuwe manieren om als mens met machines (ICT) om te gaan. Zo toonde Microsoft ‘Surface’, een digitaal tafelblad waar je van alles mee kunt (zie www.microsoft.com/surface). En sommigen kwamen ook op traditionele manier tegemoet aan de behoefte aan informatie over ‘Het Nieuwe Werken’. Zo lag de stand van KBenP bezaaid met handzame boekjes. In één avond geschreven door twintig associates van KBenP in een ‘Nieuwe Werken’-setting. Dit boekje is overigens gratis af te halen bij ‘Hospitality Services’ van KBenP, Westeinde 10 te Voorburg. En voor als u de digitale versie prefereert: even een mailtje naar info@KBenP.nl.

Het Nieuwste Werken op 18 juni 2009 treffen we ’s avonds aan bij Copacabana, een strandpaviljoen aan de Boulevard. Onder het genot van rustige live-muziek van de drie jongedames van Lush Life genieten de tweehonderd deelnemers aan de BBQ van het strandleven op een zwoele zomeravond: plezierige contacten, interessante gespreksonderwerpen en een prima informeel diner. Zo willen wij wel Nieuw Werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *