6 september 2021

Rijksoverheid lanceert I-strategie Rijk 2021-2025

image for Rijksoverheid lanceert I-strategie Rijk 2021-2025 image

De rijksoverheid heeft de I-strategie Rijk 2021-2025 gepubliceerd. Hierin staan de tien belangrijkste thema’s voor de informatievoorziening van het rijk de komende jaren.

In de I-strategie zijn vier rode draden te onderscheiden: het versterken van de uitvoering, het verantwoord benutten van de mogelijkheden van data, een inclusieve, veilige samenleving en tot slot openheid en transparantie.

De I-strategie Rijk 2021 – 2025 sluit aan op de Nederlandse Digitaliseringsstrategie – de kabinetsbrede, gebundelde ambities en doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland – en de Agenda Digitale Overheid (NL DIGIbeter), die zich richt op de opgaven voor de hele overheid. De nieuwe I-strategie geeft invulling aan de keuzes die nodig zijn voor de rijksoverheid. De focus ligt op de gezamenlijke opgaven, de rijksbrede voorzieningen die daarvoor nodig zijn en de onderlinge afhankelijkheden.

Lees hier de I-strategie Rijk 2021-2025

Bron: Digitale Overheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *