28 september 2017

Informatie = m8

image for Informatie = m8 image

Het jaarcongres opent en sluit af met een plenair programma. Daartussenin kun je als congresganger kiezen uit dertien tracks met interactieve workshops en presentaties. Aan bod komen onder andere datavisualisatie, jonge talenten, digitaal denken, de betekenis van IBM Watson voor ons vakgebied, actuele ontwikkelingen als blockchain en nog veel meer.

Een van de tracks wordt georganiseerd door Jacko de Groot, Jack Karelse en de redactie van Od. Het thema van deze gezamenlijke track is: ‘Kwaliteit en authenticiteit van informatie’.

Het jaarcongres opent en sluit af met een plenair programma. Daartussenin kun je als congresganger kiezen uit dertien tracks met interactieve workshops en presentaties. Aan bod komen onder andere datavisualisatie, jonge talenten, digitaal denken, de betekenis van IBM Watson voor ons vakgebied, actuele ontwikkelingen als blockchain en nog veel meer.

Een van de tracks wordt georganiseerd door Jacko de Groot, Jack Karelse en de redactie van Od. Het thema van deze gezamenlijke track is: ‘Kwaliteit en authenticiteit van informatie’.

In dit nummer van Od staan drie inleidende artikelen van de sprekers om je mede te stimuleren om naar het congres te komen.

KNVI Jaarcongres 2017
‘Informatie = m8’ is dit jaar het thema van het congres dat de vakvereniging KNVI organiseert op donderdag 9 november in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Ook dit jaar vind je weer een ruim aanbod aan inspirerende keynotes, workshops, presentaties en sessies om uit te kiezen.

We leven in tijden dat het belang van informatie dagelijks toeneemt. Zaken als ‘alternatieve feiten’, ‘betrouwbaarheid, ‘authenticiteit van informatie’, ‘fake nieuws’, ‘de invloed van grote informatieverzamelaars zoals Facebook en Google etc.’ en bronnengebruik beheersen dagelijks het nieuws. Daarmee lijkt ook de macht van degene die informatie verzamelen, beheren en verspreiden toe te nemen. Wat is de rol van de Informatieprofessional in deze ontwikkeling?

Het jaarcongres opent en sluit af met een plenair programma. Daartussenin kan de congresganger kiezen uit dertien tracks met interactieve workshops en presentaties. Aan bod komen onder andere datavisualisatie, jonge talenten, digitaal denken, de betekenis van IBM Watson voor ons vakgebied, actuele ontwikkelingen als blockchain en nog veel meer.

Het KNVI Jaarcongres is dé gelegenheid om met collega’s, innovators en beleidsmakers van gedachten te wisselen over actuele ontwikkelingen in het informatievak. Ontmoet elkaar en praat bij op de netwerkvloer. Dit is je kans om vragen beantwoord te krijgen, nieuwe kennis op te doen en bekend te raken met nieuwe tools en methodes. Het gehele programma is te vinden op http://congres.knvi.info/. Via deze site is het ook mogelijk om in te schrijven.

Praktische informatie:
Datum: Donderdag 9 november
Tijd: 09.00-18.00 uur
Locatie: NBC Congrescentrum (Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein)

De SOD/Od-track
Het programma van de SOD/Od-track (een van de dertien!!) bestaat uit:

1e sessie: 11.30-12.10 uur
Spreker: Arjan El Fassed

Arjan El Fassed is directeur van de Open State Foundation, een organisatie die digitale transparantie bevordert en hergebruik stimuleert. Hij was lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks en werkte onder andere voor Oxfam International.
Het recht op informatie is een grondrecht. Samen met de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy, beschermt dit burgerrecht mensen tegen machtsmisbruik. Echter, openbaarheid, en vooral het hergebruik van overheidsinformatie, heeft daarnaast nog andere voordelen, met name voor overheden en overheidsorganisaties zelf. Om deze voordelen en kansen te benutten is het van belang dat drempels voor (digitaal) hergebruik worden weggenomen. Arjan El Fassed neemt ons mee langs deze drempels en laat ons zien wat actieve openbaarheid en het hergebruik van overheidsinformatie oplevert.

2e Sessie: 13.20-14.00 uur
Spreker: Petra Duijzer

Petra Duijzer is opgeleid als sociaal pedagogisch hulpverlener en werkte een aantal jaren in de vrouwenopvang als hulpverlener, voordat ze business games ontwikkelde. In 2012 is ze genomineerd voor de Zorgvernieuwingsprijs met de app Ican. Uit 645 inzendingen is haar idee gekozen om uit te werken tot een project. Zo heeft ze met haar bedrijf een vliegende start gemaakt, de afgelopen jaren vele spellen ontwikkeld en is ze internationaal actief.
Het verhaal van Petra gaat over ‘werken aan authenticiteit met een business game’. Wanneer is een document authentiek? Simpel: als het is wat het beweert te zijn. Als we daar niet over twijfelen. Je krijgt een mail en je twijfelt er niet aan dat deze van de afzender is, dan is deze mail authentiek. Toch? Wanneer ga je twijfelen? En wat doe je dan? De inhoud, de vorm, de naam van afzender/geadresseerde kunnen je aan het twijfelen brengen of juist bevestigen dat het in orde is. Allemaal vrij simpel en toch lastig. In de track neemt Petra ons mee naar de mogelijkheden om met een business game de authenticiteit van documenten onder de aandacht te kunnen brengen van anderen dan informatiespecialisten.

3e Sessie: 14.15-14.55 uur
Spreker: Jan Koers

De derde spreker is Jan Koers. Jan heeft een achtergrond in de geo-informatievoorziening en heeft ruim 25 jaar ervaring met (project)management en advisering op het gebied van informatievoorziening binnen Nederlandse gemeenten, het bedrijfsleven en in internationale projecten in Latijns- Amerika. De laatste zes jaar heeft Jan, als hoofd Data, Informatie en Analyse, gegevensmanagement centraal gepositioneerd en is in zijn huidige rol als CDO en hoofd Informatiebeheer verantwoordelijk voor de visie, het beleid en de regie op data- en informatiemanagement.
Onder de titel ‘regie op data en informatie’ neemt Jan ons mee in het verhaal dat data en informatie een bedrijfsmiddel zijn en gelijkwaardig dienen te worden gezien aan personeel, organisatie en financiën. Om de uitdagingen op de gebieden van uitwisseling, kwaliteit, beveiliging en transparantie over de verwerking van data en informatie het hoofd te kunnen bieden, is het volgens Jan nodig om gegevensmanagement vorm te geven door het in te richten met een centrale regie met landelijke normen als uitgangspunt.

4e Sessie: 15.15-15.55 uur
Round table van Od

Jaarlijks organiseert de redactie van het tijdschrift Od een rondetafeldiscussie met verschillende specialisten over een onderwerp dat gerelateerd is aan het beheer van overheidsinformatievoorziening. Tot dit jaar waren deze ronde tafels besloten en werd achteraf een artikel gepubliceerd. Dit jaar is besloten om de round table in de openbaarheid te houden. De drie sprekers van de track ‘Kwaliteit en authenticiteit’ gaan met elkaar de discussie aan. Vragen zoals ‘Hoe bepaal je de authenticiteit’? en ‘Is kwaliteit gedifferentieerd of voor ieder gelijk?’ komen aan bod. Natuurlijk wordt ook de link gelegd met de eerder op de dag gegeven presentaties. Onder leiding van Jeroen Jonkers (hoofdredacteur Od) gaan Arjan El Fassed, Petra Duijzer en Jan Koers in gesprek.

Voor meer informatie over het congres kun je terecht op http://congres.knvi.info

IP blikt vooruit met KNVI-congresspecial
Begin oktober verschijnt de jaarlijkse KNVI-congresspecial van IP, vakblad voor informatieprofessionals. In dit nummer staan onder andere interviews met Rik Maes (over informatiemanagement), Cornell Knulst (over virtual en augmented reality), Jelle van Buren (over de relatie tussen complottheorieën en nepnieuws), Walter Swagemakers (over Filmmuseum Eye als ICT-instituut) en Annemarie Beunen (over auteursrecht en open data). Verder spreekt de redactie in dit nummer met de Denker des Vaderlands en schrijft Marietje Schaake een column. Een selectie van ‘what to do’ op het congres en de beursvloer plus een programmaoverzicht completeren dit nummer.
Deze special is binnenkort gratis te downloaden op www.informatieprofessional.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *