5 maart 2014

Informatiearcheoloog (full-time)

image for Informatiearcheoloog (full-time) image

Sinds de jaren negentig heeft de pc zijn intrede gedaan binnen de overheid. Stap voor stap is afscheid genomen van de handgeschreven brieven en de typemachines. De afgelopen jaren is een behoorlijke versnelling gekomen in een verdere digitale overheid. Met behulp van webformulieren, apps, maar ook daadwerkelijke digitale afhandeling binnen systemen, zoals bij de Belastingdienst, wordt gestimuleerd om de totale gegevensuitwisseling met en tussen overheid digitaal te laten plaats vinden. Dit klinkt allemaal veelbelovend, maar ondertussen ontstaat een ongestructureerde digitale chaos.

Sinds de jaren negentig heeft de pc zijn intrede gedaan binnen de overheid. Stap voor stap is afscheid genomen van de handgeschreven brieven en de typemachines. De afgelopen jaren is een behoorlijke versnelling gekomen in een verdere digitale overheid. Met behulp van webformulieren, apps, maar ook daadwerkelijke digitale afhandeling binnen systemen, zoals bij de Belastingdienst, wordt gestimuleerd om de totale gegevensuitwisseling met en tussen overheid digitaal te laten plaats vinden. Dit klinkt allemaal veelbelovend, maar ondertussen ontstaat een ongestructureerde digitale chaos.

Deze chaos is te vinden in alle overheidslagen. In het onlangs verschenen inspectierapport ‘Duurzaam duurt het langst’1 staat terecht aangegeven dat een goed en duurzaam toegankelijk digitaal archief geen vanzelfsprekendheid is. De Erfgoedinspectie signaleert dan ook aanzienlijke risico’s voor de duurzame toegankelijkheid, de vindbaarheid, de betrouwbaarheid en het behoud van de informatie in een digitale omgeving. Documenten bevinden zich in netwerkschijven, mailboxen en vele verticale applicaties. Veel van deze systemen worden onvoldoende beheerd, waarbij naast de ontoegankelijkheid ook het risico van onnodige opslag- en back-upcapaciteit mee speelt. Aangezien dit binnen de gehele overheid speelt en dit naar alle verwachting ook niet op korte termijn is opgelost, zijn we op zoek naar een:

Functieomschrijving:
U bent als informatiearcheoloog de hoeder van het digitaal verleden. Tot de voornaamste taken behoren het inzicht geven van de wijze waarop de overheid organisatorisch heeft gefunctioneerd, de toegankelijkheid vergroten van digitale archieven en inzicht geven in de ervaringen uit het verleden om hiervan te leren voor de toekomst. Deze taken ondersteunen de mogelijkheid voor de overheid om beter te functioneren, interne en publieke verantwoording af te kunnen leggen en een mogelijkheid geven voor wetenschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek.

Profiel:

  • doorzettingsvermogen
  • een aantal jaren ervaring binnen de overheid
  • een proactieve, initiatiefrijke en collegiale houding
  • kennis van het functioneren van de overheid en het vermogen om verbindingen te leggen tussen diverse gegevensverzamelingen (waarbij mogelijk elk logisch verband ontbreekt)

Heeft u interesse in of heeft u ideeën over deze functie en wilt u een bijdrage leveren voor een beter functionerende overheid, reageer dan. Uw inhoudelijke bijdrage over de problematiek kan meegenomen worden ten behoeve van een later in het jaar te verschijnen artikel in Od. Bij veel reacties, bestaat de kans dat een ronde tafelbijeenkomst of andersoortige bijeenkomst wordt georganiseerd. Uw kunt gemotiveerd reageren tot en met 19 maart 2014 naar jeroen@jonkersenko.nl. (inhoudelijke) Acquisitie is toegestaan en het is ook mogelijk om te reageren via kanalen als LinkedIn of Twitter (@JonkersJeroen).


1 http://www.erfgoedinspectie.nl/actueel/nieuwsberichten/detail/duurzaam-duurt-het-langst-een-inspectierapport-over-de-digitalisering-en-de-duurzame-digitale-toegankelijkheid-bij-de-kerndepartementen/1592

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *