1 juni 2021

Informatiebijeenkomst actieplan Open op Orde

image for Informatiebijeenkomst actieplan Open op Orde image

Woensdag 2 juni organiseert het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) een online informatiebijeenkomst voor communicatieadviseurs over het generiek actieplan Open op Orde. Dit actieplan is de basis voor de aanpak om de informatiehuishouding van de rijksoverheid transparanter en beter te maken. Voor 1 juli moet iedere rijksorganisatie een eigen actieplan maken.

Tijdens de bijeenkomst vertelt het RDDI meer over de rijksbrede communicatieaanpak om medewerkers binnen het rijk te informeren over de ontwikkelingen, deze te duiden en waar mogelijk handelingsperspectief te bieden. De aanpak wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De komende tijd ontwikkelt het RDDI, naast generieke middelen, ook tools en middelen waar organisaties mee aan de slag kunnen gaan.

De bijeenkomst vindt plaats op 2 juni van 09:30 tot 10:30. Aanmelden kan via deze link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *