21 december 2021

Benoeming regeringscommissaris Informatiehuishouding

image for Benoeming regeringscommissaris Informatiehuishouding image

Arre Zuurmond is aangesteld als regeringscommissaris Informatiehuishouding. Hij start op 1 januari 2022.

De regeringscommissaris Informatiehuishouding zal als aanjager de uitvoering van het generieke actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid ‘Open op Orde’ bevorderen. Dit meerjarenplan richt zich op de structurele verbetering van de informatiehuishouding binnen de gehele rijksoverheid. Onderdeel van dit meerjarenplan zijn ook de afzonderlijke actieplannen die departementen en andere organisaties binnen het rijk hebben opgesteld, vanuit hun eigen opgave en uitgangsposities.

Zuurmond is de afgelopen acht jaar ombudsman geweest voor de metropoolregio Amsterdam. Van 2002 tot 2011 was hij bijzonder hoogleraar ‘ICT en de toekomst van het Openbaar Bestuur’ aan de Rijksuniversiteit Leiden en universitair hoofddocent aan de TU Delft waar hij onderzoek deed naar e-government and transformation. Voor 2012 was hij directeur van een onderzoeks- en adviesbureau en heeft hij werkzaamheden verricht voor onder meer de Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gemeente Rotterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *