4 maart 2022

#LekkerOpOrde

image for #LekkerOpOrde image

Met de campagne #LekkerOpOrde biedt het Rijkprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) hulpmiddelen voor rijksorganisaties om hun informatiehuishouding op orde te krijgen.

Op 1 mei 2022 wordt de Wet open overheid (Woo) van kracht. Die moet overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren maken. Hoewel bewustwording en houding van medewerkers van het rijk over het belang van een transparante overheid is verbeterd, blijft gedragsverandering uit. De nieuwe campagne #LekkerOpOrde, aansluitend op de Maand van de Digitale Fitheid, stimuleert medewerkers van het Rijk hiermee aan de slag te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *