3 januari 2022

Informatietherapeut

image for Informatietherapeut image

Prikkelverwerking met onze zintuigen verloopt via onze oren, ogen, mond, neus en vingers. Therapeuten helpen mensen die stoornissen hebben met prikkelverwerking. Gezocht wordt dan naar waar het met de verwerking misgaat. De hersenen kunnen de informatie minder goed ordenen. Je hersenen raken minder goed georganiseerd. De ene mens uit het onvermogen door extra druk doen, de ander valt stil. Weer een ander is voortdurend in beweging, raakt steeds iets aan of reageert niet als bijvoorbeeld zijn naam wordt genoemd. Extra druk, beweeglijk of niet aanspreekbaar.

Welke prikkels nemen informatieprofessionals waar in onze omgeving en onze organisaties? Of onze bestuurders? Of onze inwoners en ondernemers? Hoe verwerken ze die prikkels dan en wat is de reactie daarop? Voorbeelden te over dat prikkelverwerking uiterlijk zichtbaar is. Een prikkel dat iets niet lekker loopt. Er volgt onderzoek, een rapportage, een reactie, vaak beloften en dan… We zijn er druk mee en het geeft een boel werk: maar verandert er wezenlijk iets?

Zou het helpen als we het ritme van de natuur inbouwen in onze werkwijze? Een dag-nachtritme, seizoenen doorwerken in onze werkwijze. Activiteit en contemplatie laten afwisselen. Zoals de natuur zich ook terugtrekt, in volle bloei raakt en weer afsterft. Kennen we het ritme van onze bestuurders, onze inwoners en ondernemers en onze collega’s? Zouden we in dat ritme ook aansluiting kunnen vinden? Dat ritme ligt voor organisatieonderdelen deels op een lijn; denk aan begrotingscyclus, beleids- en jaarplannen, etcetera. Maken we daarnaast voldoende gebruik van dynamiek en opgaven waar de collega’s in het werk voor staan? Kunnen we op het voorbereidende, beslissende moment en bij evaluaties aansluiten?

Het vergt – naast kennis van ons vak en de organisatie – inzicht in het ritme van je collega’s/bestuurders en de opgaven waar zij voor staan. Het vergt lef, wendbaarheid en flexibiliteit in onze aanpak. We adviseren op het moment dat de opgave van collega’s in beweging is. We adviseren vanuit de functies die we als informatieprofessional belangrijk vinden. Dat zijn: duurzaam bewaren, toegankelijkheid, (her)gebruik, vernietigen, en als het aan mij ligt ook informatie-ethiek en informatieorganisatie (wat, wie, waarom, waar, hoe, waarmee en vooral waartoe). En waarmee en hoe is dan: open, en niet bij voorbaat monolytisch ingevuld met DMS, zaakgericht werken en eDepot. Want dat recept lijkt niet houdbaar.

Nee, pak liever de rol van de informatietherapeut die organisaties en collega’s helpt om de prikkels te verwerken tot een werkbaar en functionerend geheel. Kansen en een waaier aan mogelijkheden te over! Denk na, doe mee en organiseer de informatiehuishouding die je inwoners, ondernemers, bestuurders en collega’s verdienen en waar zij met plezier hun werk doen en de functies die wij belangrijk vinden goed zijn geregeld.

*Dit artikel is geschreven door André Plat en verscheen oorspronkelijk in december 2021 in Od 16.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *